√Ąidinkielen kirjoitustaidon koe. √Ąidinkieli, kirjoitustaidon koe, yo 2019-12-01

√Ąidinkielen koe

äidinkielen kirjoitustaidon koe

Vas­taus­ti­las­sa on käy­tös­sä merk­ki­mää­rä­las­ku­ri, mut­ta vas­taus­ti­laa ei ra­joi­te­ta. Näissä tehtävissä voidaan kysyä pohjatekstien merkityksiin tai rakenteisiin liittyviä kysymyksiä. Teks­tin so­pi­va pi­tuus on noin 6 000 merk­kiä il­man sana­vä­le­jä las­ket­tu­na. Aiemmin kokeessa on tarkasteltu vain tekstejä ja kuvia. Viittaaminen on tärkeää, jotta tekstisi lukija tietää, mikä on sinun omaa ajatteluasi ja mikä toisesta tekstistä otettua. Voit kirjoittaessasi olettaa, että lukija tuntee aineiston.

Next

Nyt sähköistyy äidinkielen yo

äidinkielen kirjoitustaidon koe

Kirjoittaja voi käyttää aineiston sisältämiä tietoja ja ajatuksia omassa kirjoituksessaan sekä omin sanoin referoiden että suoraan lainaten. Anna esseellesi otsikko ja laita tehtävännumero otsikon eteen. Tällä kurssilla teet kurssikokeessa kirjoitustaidon kokeen tyyppisen kokeen. Jos sinun pitää käyttää useaa aineistoa, ne molemmat kannattaa tuoda esille jo ankkuroimisessa. Molemmissa kokeissa aineistoilla on vahva asema, joten lukeminen ja kirjoittaminen liittyvät niissä toisiinsa. Pis­tei­tyk­ses­sä käy­te­tään vain alla ole­vas­sa tau­lu­kos­sa 2 mai­nit­tu­ja pis­te­mää­riä.

Next

√Ąidinkieli, kirjoitustaidon koe, yo

äidinkielen kirjoitustaidon koe

Lukeminen auttaa monessa asiassa: saa tietoa eri asioista, oppii sanastoa ja hyvää kieltä sekä pysyy ajan tasalla asioista. Luukka sanoo, että tällä voi toki olla vaikutuksia yo-kokeisiin liittyvään keskusteluun. Ko­ke­las va­lit­see ai­heis­ta yh­den, täs­men­tää tai ra­jaa näkö­kul­man­sa ja kir­joit­taa teks­tin tee­maan liit­ty­viä ai­neis­to­ja hyö­dyn­tä­en. Myös harrastukset ja netti opettavat. Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta katseluversio tai harjoittelemaan tekemällä sen itse harjoittelukoe. Hyvään lopputulokseen pääsee vain, jos ikään kuin onnistuu suunnittelemaan itselleen sopivan tehtävän ja tekemään sen.

Next

√Ąi 8 Kirjoittamistaitojen syvent√§minen

äidinkielen kirjoitustaidon koe

Audiovisuaaliset aineistot myös antavat kokelaille mahdollisuuden osoittaa omaa lukutaitoaan uudesta näkökulmasta. Myöhemmin viitataan esimerkiksi kirjoittajan tai äänessä olijan koko nimellä tai sukunimellä tai esim. Kinnari ei oikein usko siihen, että kiroilua voisi vähentää. Myös suomen kielen opettaja Eva Sundgrenin mielestä kiroilu on kokenut inflaation ja muuttunut arkipäiväiseksi puhetavaksi. Näin koe samalla tukee opettajan työtä.

Next

√Ąidinkielen uusijat

äidinkielen kirjoitustaidon koe

Kaikkien aikojen ensimmäinen digitaalinen äidinkielen ylioppilaskoe ei siis mullistanut maailmaa vaan osoittautui melko lailla sellaiseksi, mitä osattiin odottaa. Ar­vi­oin­nis­sa ote­taan huo­mi­oon myös vas­tauk­sen esi­tys­tapa, mut­ta sen pai­no­arvo luku­tai­toa ar­vi­oi­ta­es­sa ei ole yhtä mer­kit­tä­vä kuin mui­den piir­tei­den. Lähtökohtana aineistojen hyödyntämisessä on, että esseesi lukija ei tunne aineistoja. Osas­sa I ko­ros­tuu erit­te­le­vä ja kriit­ti­nen luku­tai­to. Niissä on yleensä viisi tehtävänantoa ja kehotus rajata itse oma näkökulma ja velvoite hyödyntää vähintään kahta aineistoa.

Next

√Ąidinkielen yo

äidinkielen kirjoitustaidon koe

K√§yt√§ aineistoa teht√§v√§ss√§ ilmoitetulla tavalla. My√∂hemmin samaan aineistoon voi k√§sittelytavasta riippuen viitata tiiviimmin esimerkiksi tekij√§n sukunimell√§, tekstin otsikolla tai vain sen lajilla. Kirjoitustaidon koe Kirjoitustaidon kokeessa teht√§v√§n√§ on tuottaa pohtiva, n√§k√∂kulmia avaava tai kantaa ottava teks-ti aineistojen pohjalta. √Ąidinkielen kokeen hyv√§ksytyn arvosanan edellytyksen√§ on, ett√§ kokelaalla on suoritus kokeen molemmista, eri p√§ivin√§ suoritettavista osista. Rajaa n√§k√∂kulmasi, mutta hy√∂dynn√§ kirjoitelmassasi v√§hint√§√§n kahta annetuista aineistoista.

Next

√Ąidinkielen uusijat

äidinkielen kirjoitustaidon koe

Lue sinulle m√§√§r√§tty viime kev√§√§n yo-koeaineisto ja vastaa siihen liittyviin kysymyksiin kurssivihkon s. √Ąidinkielen koe on jakautunut vuodesta 2007 l√§htien esseekokeeseen ja tekstitaidon kokeeseen. Kokeessa simuloidaan nykyisess√§ mediamaailmassa ja tietotulvassa vastaan tulevia tilanteita, joissa tarvitaan muun muassa l√§hteiden valinnan sek√§ tiedon luotettavuuden, p√§tevyyden ja k√§ytett√§vyyden arvioinnin taitoja. B-osassa korostuu erityisesti tekstien tulkinnan taito. Kirjoitustaidon kokeessa arvioidaan kokelaan kirjallista ilmaisukyky√§ sek√§ taitoa kielent√§√§ ajatuksia ja hallita asiakokonaisuuksia. Kirjoittaja voi k√§ytt√§√§ aineistoja eri tavoin oman tekstins√§ tavoitteen, valitun n√§k√∂kulman ja ai-heen rajauksen mukaan. Kev√§√§n 2019 √§idinkielen kirjoitustaidon koe: Lue aineistot B Artikkeli: Kirsi Heikkinen C Radio-ohjelma: Aristoteleen kantap√§√§ E Elokuvakatkelma: Nykyaika G Mainosvideo: Korrek H Artkkeli: Jarno Hietalahti Kuvittele, ett√§ kirjoitat aiheesta 2 Onko huumori aina hauskaa? Ai¬≠neis¬≠toon vii¬≠ta¬≠taan, mut¬≠ta ai¬≠neis¬≠toa ja sen si¬≠s√§l¬≠t√∂√§ ei tar¬≠vit¬≠se esi¬≠tel¬≠l√§ erik¬≠seen.

Next

Tekstitaidon koe

äidinkielen kirjoitustaidon koe

Myöhempi viittaus samassa kappaleessa: Näin saattaa Elävän arkiston videon mukaan jatkua vuosikausia ja lopulta lapset häpeävät omaa kielettömyyttään niin, etteivät kehtaa paljastaa sitä edes lähimmille tutuilleen. Digiaika on myös uhka tasa-arvolle. Laajuudeltaan kirjoitustaidon kokeessa tuotettavat tekstit vastaavat laajuudeltaan nykyisen es-seekokeen tekstejä. Uudessa kirjoitustaidon kokeessa tuotetaan pohtiva, näkökulmia avaava tai kantaa ottava teksti, jossa tulee käyttää kahta aineistoa oman ajattelun tukena. Vielä ei ole tietoa, tulevatko tehtävänannot heti tuon yllä olevan ohjeistuksen jälkeen, vai yhdessä B-osan ohjeistuksen jälkeen. Esseesi koostuu omasta näkökulmastasi ja asioista, jotka nostat esille aineistoista.

Next