Amk haku syksy 2020. Kevään 2020 yhteishaku 2019-12-03

Kevään yhteishaku 2020

amk haku syksy 2020

Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta. Haaga-Helia avaa ovet työelämään Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Osiossa arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Englanninkielisten koulutusten valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 5. Samat kootut valintatiedot ovat myös. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään.

Next

Lukuvuosi 2019

amk haku syksy 2020

Ammattikorkeakoulut ilmoittavat erikseen, mitä koulutuksia heillä on mukana lisähaussa. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hakukohteisiisi. Jos et tule hyväksytyksi ylempiin hakutoiveisiin, voit ottaa alemman hakutoiveen paikan vastaan, kun olet saanut tiedon ylempien hakutoiveiden tilanteesta. Mikä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa muuttuu vuoteen 2020 mennessä? Pääset liittämään tiedostot hakemuksellesi kautta. Medianomi, tuotanto ja projektihallinta Koulutuskohtaisia tietoja ei ole saatavilla, ks.

Next

Hakuohjeet

amk haku syksy 2020

Korkeakoulujen yhteishaussa haet sähköisesti osoitteessa. Osaan koulutuksista järjestetään myös yhteishausta irrallisia erillishakuja. Medianomi, journalismi Esimerkki aiempien vuosien valintakokeen sisällöstä: Vuoden 2018 media-alan valintakokeen tehtävien aiheet, pistemäärät ja arviointiperusteet. Kun kaikki valinnan tulokset on julkaistu, saat hakulomakkeelle merkitsemääsi sähköpostiisi viestin josta pääset tuloskirjeeseen. Hankkeen verkostoon kuuluvat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut lukuun ottamatta Ahvenanmaan ammattikorkeakoulua ja Poliisiammattikorkeakoulua. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Poikkeuksena ovat hakusyksynä valmistuvat, joiden tulee toimittaa kopiot tutkintotodistuksista viimeistään 28.

Next

Hakuohjeet

amk haku syksy 2020

Lisätiedot: Turun yliopiston hakijapalvelut hakijapalvelut utu. Turun ammattikorkeakoulussa on käytössä sähköinen terveydentilaselvityslomake. Suuntautuminen on riskienhallinta ja yritysturvallisuus. Metropolian koulutustarjonta ja suorat linkit Opintopolun hakuohjeisiin löytyvät tältä sivulta kohdasta koulutustarjonta. Muutoksenhaku Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta. Lisätietoja antaa Tuulikki Keskitalo puh. Kirjeessä kerrotaan sen hetkinen valintamenestyksesi kaikkien hakukohteidesi osalta ja mahdollinen varasijatilanteesi eri koulutuksissa.

Next

Hakeminen JAMKiin

amk haku syksy 2020

Koulutuskohtainen ohjelma opinnäytetyön edistysmisseminaari 18. Opiskelupaikkansa ehdollisesti vastaanottaneet voivat ilmoittautua vasta sitten, kun opiskelupaikan vastaanotto on muuttunut sitovaksi. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa eettisiä tilanteita. Tutustu tutkinto-ohjelmasi materiaaleihin hyvissä ajoin ennen opintojen alkua. Kuvataiteen koulutus, valokuva Esimerkki aiempien vuosien valintakokeen sisällöstä: Vuoden 2018 kuvataiteen koulutuksen valokuva valintakokeen tehtävien aiheet, arviointiperusteet ja maksimipistemäärät. Samalla tulee ilmoittautua lukuvuodelle läsnä- tai poissaolevaksi.

Next

Hakuohje syksyn yhteishaku

amk haku syksy 2020

Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen. Valintakoekutsut Kevään 2020 yhteishaussa Metropolia lähettää valintakoekutsut vain Metropolian omiin tutkinto-ohjelmakohtaisiin valintakokeisiin. Yliopistokoulutuksissa tutkinnonsuoritusoikeus annetaan yhdellä päätöksellä sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Teoriaopetusta tuetaan käytännönläheisillä harjoitus- ja laboratoriotöillä nykyaikaisilla laitteilla varustetuissa laboratorioissa. Lisäksi lisähaku palvelee niitä hakijoita, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa varsinaisissa yhteishauissa.

Next

Hakeminen

amk haku syksy 2020

Lappilaisille tarkoitettuun voi lähettää nimettömänä kysymyksen koulutukseen tai urasuunnitteluun liittyen. Samalla tulee ilmoittautua lukuvuodelle läsnä- tai poissaolevaksi. Monimuoto-opiskelussa tutkinto toteutetaan tuotantopainotteisena, jolloin koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää alakohtaista työharjoittelua. Kaikki valintakoepäivät eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Lisätietoja antaa Soili Mäkimurto-Koivumaa puh. Hakemuksen määräajat on kerrottu tällä sivulla yhteishaun liitteiden aikataulussa.

Next

Lukuvuosi 2019

amk haku syksy 2020

Jos et pääse kirjautumaan Oma Opintopolku -palveluun tai jos haluat tehdä muutoksia, ilmoita siitä kirjallisesti mihin tahansa hakemasi korkeakoulun hakijapalveluihin. On suositeltavaa, että ilmoittaudut opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä. Arviointiperusteet: teatterin peruselementtien käyttäminen, oman taiteellisen idean sanoittaminen ja näyttäminen, vuorovaikutustaidot. Ota opiskelupaikka vastaan ensisijaisesti sähköisesti kautta. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Todistusvalinnassa käytettävät ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytysmallit otetaan käyttöön kaikissa ammattikorkeakouluissa, kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta, joissa todistusvalintoja ei oteta käyttöön. Hyödynnämme laajalti verkko-opiskelumenetelmiä, mikä mahdollistaa sen, että voit opiskella työn ohessa, paikasta riippumatta.

Next

Amk haku 2018 jyv√§skyl√§ ‚ÄĒ pl 207

amk haku syksy 2020

Tarkista valintakokeen aika ja paikka Opintopolun koulutuksen kuvauksesta tai korkeakoulusta. Syksystä 2016 alkaen voit ottaa yhteishausta ja erillishauista vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan lukukaudessa. Oikaisupyyntöaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tiedoksisaantipäivää. Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa. Verkko-opetus tapahtuu pääosin arki-iltaisin ja siihen voi osallistua kotitietokoneella. Oppimisympäristönä käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja reaaliaikaista etäopiskelujärjestelmää. Ota alkuperäiset todistuksesi mukaan kun aloitat opiskelun.

Next

Amk haku 2018 jyv√§skyl√§ ‚ÄĒ pl 207

amk haku syksy 2020

Opiskeluoikeutta koskeva oikaisupyyntö Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen hakukohteen valintaperusteisiin sekä oikaisumenettelyä koskevaan ohjeeseen. Ilmoittautuminen Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Koulutuskohtainen ohjelma tieteellinen tutkimus 5. Hakija on mukana koulutuksen todistusvalinnassa vain, jos kynnysehdot täyttyvät. Huomaathan kuitenkin, että edellä mainitut dokumentit voidaan luovuttaa vasta kun opiskelupaikkasi on vahvistettu ja tietosi on tallennettu opiskelijahallintojärjestelmään hakijapalveluiden toimesta. Mikä on sinun tiesi ammattilaiseksi? Lisätietoja antaa Lehtori Pekka Uutela puh. Jokainen ammattikorkeakoulu tarjoaa tietyn määrän suorituspaikkoja.

Next