Arbetsförmedlingen läggs ner. Nytänk när Arbetsförmedlingen läggs ner 2019-12-04

Arbets­förmedlingen: 130 lokala kontor läggs ner

arbetsförmedlingen läggs ner

I detta läge, och mitt i en högkonjunktur, bygger regeringen ut Arbetsförmedlingen. Detta är effekten av att myndighetens verksamhet är en annan än den vi i allmänhet uppfattar som dess kärnuppuppgift: förmedling av arbeten. Därmed underlättas den arbetssökandes val av stöd, samtidigt som rankningsystemet kan användas för att sortera bort aktörer med dåliga resultat. Trots att Sverige är mitt i en högkonjunktur befinner sig närmare en miljon människor i utanförskap och bidragsberoende. Till det kommer omfattande internationell erfarenhet av mer decentraliserade och flexibla strukturer för arbetsförmedling och matchning. Uthyrningsföretag spelar en växande roll, också som förmedlare av arbetskraft. Efter det chockartade varslet i början av året stod det klart att över hälften av Arbetsförmedlingens lokala kontor ute i landet skulle stängas.

Next

”Alliansen kommer att lägga ner Arbetsförmedlingen”

arbetsförmedlingen läggs ner

Å andra sidan växer det fram en ny arbetslöshet, där de arbetslösa i huvudsak är människor som överhuvudtaget inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. De anser också att Arbetsförmedlingen inte ser till att den arbetslöse också är arbetssökande i praktiken. Arbetsförmedlingen har haft lång tid på sig att försöka vända utvecklingen utan att lyckas. Möjligheten att kunna möta handläggare som sitter i dörren jämte har varit en av de stora delarna i det här, säger Michael Anderberg, områdeschef för arbetsmarknadsinsatser i Vaggeryds kommun. Fler människor kan få ett jobb att gå till. I dag, mindre än ett och ett halvt år senare, kommer beskedet att Arbetsförmedlingens kontor i Hultsfred, som även hanterar Vimmerby kommun, ska stängas — trots att det bara är några månader sedan man släppte nyheten att Hultsfredskontoret skulle bli kvar. Arbetsförmedlingen som myndighet lever inte upp till sitt namn.

Next

Lägg inte ner Arbetsförmedlingen

arbetsförmedlingen läggs ner

Vår arbetsmarknad kännetecknas av långvariga och stora matchningsproblem. En anledning till kostnadsexpansionen är att regeringen utökar Arbetsförmedlingens uppdrag till att också omfatta de med stark etablering på arbetsmarknaden. De arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med god chans att på egen hand få ett jobb kan därmed kraftigt reduceras. Han köpte 12 500 nya datorer till personalen som inte var bättre än de gamla. Nu har har man öppnat upp postkontoren igen.

Next

EXTRA: ARBETSFÖRMEDLINGEN I HULTSFRED LÄGGS NER

arbetsförmedlingen läggs ner

För att matcha arbetssökande till arbete är upparbetade relationer med arbetsgivarna en förutsättning. Kontoret kommer nyttjas för viss form av verksamhet, men det blir inget öppet kundtorg utan bara bokade möten. En genomsnittlig arbetsförmedlare förmedlar mindre än ett arbete i månaden. Kombinationen av myndighetsutövning och egen förmedlingsverksamhet fungerar allt sämre. Vi är mitt inne i en omställningsprocess med ett varsel på 4500 anställda på grund av de budgetförutsättningar vi har för året, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör. Lärdomar behöver dras från liknande system i andra länder, liksom från tidigare erfarenheter av andra matchningsaktörers medverkan i det statliga uppdraget.

Next

Lägg inte ner Arbetsförmedlingen

arbetsförmedlingen läggs ner

Även kontrollen av a-kassan måste bli bättre. Runt 130 av dagens 242 lokala kontor kommer att avvecklas. Här ligger det ändå hyfsat nära Uddevalla och eftersom det digitala har byggts ut kan de arbetssökande sköta mycket själva, säger sektionschef Anders Paulsson. Arbetsförmedlingen ska inte läggas ner, den ska reformeras Till: Riksdagen Varför är det viktigt? Riksrevisionen har granskat verksamheten och gett kritik vid flera tillfällen. De får ett helhetsansvar för sina arbetssökande och för att dessa får rätt insatser. Alliansledarna motiverar sitt beslut med att det är privata företag som förmedlar de flesta jobben i dag.

Next

Alliansen lägger ner Arbetsförmedlingen om de vinner valet

arbetsförmedlingen läggs ner

Det finns en plan för framtiden, säger Pernilla Sandell, chef för Arbetsförmedlingen i mellersta Östergötland. En central del i vårt förslag är en tydlig uppföljning och kontroll, samt ett system där den som kan uppvisa goda resultat premieras. Orsaken är Arbetsförmedlingens stora besparingsprogram och i Östergötland drabbas kontoren i Kinda, Åtvidaberg, Finspång och Valdemarsvik. För bara drygt ett år sedan invigde kommunalrådet Lars Rosander och Arbetsförmedlingens chef i norra Kalmar län, Lars Borgemo, Arbetsförmedlingens nya lokaler i Hultsfred - då renoverade för 20 miljoner kronor. En ny alliansregering kommer att ta det ansvaret.

Next

Arbets­förmedlingen: 130 lokala kontor läggs ner

arbetsförmedlingen läggs ner

Insatser kan då ges i regi av det offentliga, ideell sektor eller arbetsintegrerade sociala företag. Räknar med halverad personalstyrka I januari hade förmedlingarna i Uddevalla, Munkedal och Strömstad drygt 130 anställda, en siffra som därefter har förändrats. Denna röda Annies tillgång,lär ha myglat med sitt anställningsbevis,och troligen fått hjälp av en arbetsgivare. Kan inte svara på var siffrorna kommer ifrån Svenskt Näringsliv har i två rapporter från 2010 och 2013 påstått att arbetsförmedlare förmedlar mindre än ett jobb i månaden, något som använts som slagträ i debatten om Arbetsförmedlingen. Lågpresterande och oseriösa aktörer ska sorteras ut och resurser fördelas så att de ger bästa möjliga effekt.

Next

Arbetsförmedlingen läggs ner vid maktskifte

arbetsförmedlingen läggs ner

Trots att arbetsförmedlingen i Strömstad blir kvar så kommer verksamheten där att förändras märkbart. Sedan är det ändå så att lokalkontoren har varit stommen för vår samverkan ute i kommunerna. Ska människor känna tillit krävs en fungerande myndighet med ett uppdrag som motsvarar dagens arbetsmarknad. Svensk arbetsmarknad präglas av stora obalanser. Men idag kan Svenskt Näringsliv, som vill lägga ned Arbetsförmedlingen, inte svara på hur uppgifterna har tagits fram och medger också att uppgifterna i rapporterna är felaktiga. Det skadar svenska företags förmåga att skapa nya jobb och vår konkurrenskraft.

Next

Arbetsförmedlingen i Kinda läggs ner

arbetsförmedlingen läggs ner

Arbetsförmedlingen har nått vägs ände. Nedskärningarna på Arbetsförmedlingen har redan fått negativa konsekvenser för arbetssökande i vissa kommuner, det rapporterar om. Arbetsförmedlingen läggs ner — om alliansen vinner valet. Det finns i dag många väl etablerade aktörer som skulle kunna bidra till en mer effektiv matchning, bland annat genom en ökad specialisering. I stället för att ta tag i uppenbara problem valde regeringen att dra ut på utvecklingsarbetet genom att avsluta den utredning som alliansen tillsatte om Arbetsförmedlingen. Kan andra orter använda sig av det här arbetssättet? Vad jag vet är,att en kurdisk myglare vid namn Jack Türkkan som representerar Centern på orten,nu måste lämna landet inom 14 Dagar…. Förslaget sågs som ett första steg mot att ge andra aktörer på arbetsmarknaden en betydligt större roll.

Next