Avfall sør tømmekalender 2020. Renovasjon 2019-11-30

Tømmekalender

Avfall sør tømmekalender 2020

Man betaler kun et depositum på 750,- , og beholderen vil bli kjørt ut til deres eiendom. Med hensyn til avfallsbehandling fra storhusholdninger, så reguleres dettte inn under. Tidligere kjøpte man en en. Nedgravde avfallscontainere Er du tilknyttet et nedgravd avfallssystem, så vil tømming av disse skje etter behov. Dette er bare for mottak før det lastes i conteinere som vanlig. Sett sekken ved beholderen din før en av tømmedagene i januar eller februar.

Next

Tømmeplan

Avfall sør tømmekalender 2020

Tømmekalender 2020 og varsling i appen Min renovasjon Her finner du tømmekalender for 2020, og viktig info for å få varsel i appen «Min Renovasjon» fra 2020. Før jul sender vi ut papirkalenderen for 2020 per post til de som ba om det i 2018. Slik sikres også at avfall som inneholder miljøgifter havner til riktig gjenvinning. I 2018 hadde konsernet en brutto omsetning på vel 300 mill. Meld deg på om du synes dette er vanskelig å huske. Beholdere og sekk tømmes etter forskjellig intervall: Hver 2. Du kan selv velge når du vil ha varsling.

Next

Tømmekalender

Avfall sør tømmekalender 2020

Det er utarbeidet , som fastsetter hvilke kriterier som skal oppfylles for å tilfredsstille lovverkets krav. Aktiviteten lokalisert i Nordland har konsesjoner og driftstillatelser fra Fylkesmannen i Nordland. Avfallet skal være synlig slik at vi lettere kan se hva som blir kastet så vi klarer å materialgjenvinne mer av ressursene som samles inn. Legg inn adressen din i eget søkefelt og få frem dine tømmedatoer. Gjennom datterselskap driver konsernet innsamling, mottak, sortering og behandling av husholdningsavfall og næringsavfall. Som følge av vedtatt ny kommunestruktur og kommunesammenslåinger vil antall eiere reduseres fra 11 kommuner til 8 kommuner med virkning fra 1. NoMil si hovudoppgåve er å ta hand om hushaldningsavfallet som oppstår i desse kommunane.

Next

Sandnes kommune

Avfall sør tømmekalender 2020

Skriv inn adressen din og legg den til 5. Dette er en beholder med brunt lokk, men som kun benyttes til matavfall kan ikke benyttes til hageavfall Tom for matavfallsposer? Det er tiltak som gjøres, som resulterer i at det genereres mindre avfall totalt. I Harstad ligger anlegget Stangnes Miljøpark. Sandnes kommune har imidlertid rett til å føre tilsyn med at næringen har en tilfredsstillende avfallsløsning. Når du her legger inn din adresse, så vil du få melding når beholderen skal settes ut.

Next

Tømmekalender 2020 og varsling i appen Min renovasjon

Avfall sør tømmekalender 2020

NoMil administrerer mellom anna renovasjonskøyring, mottak av avfall på returpunkt, samt vidaresending av avfall, i tråd med vedtak i kommunane. Skriv inn gateadressen din, ikke postnummer. Sekken med klistermerke settes ut sammen med beholderen på tømmedag. Dunker til papiravfall tømmes på fastsatte datoer. «Min Renovasjon» nå etter nyttår for å få varsel om tømming.

Next

Renovasjon

Avfall sør tømmekalender 2020

Nyhetsbrev — Næringsdrivende Registrering av e-postadresse Hvis du ønsker å motta nyhetsbrev for næringsdrivende, registrer deg her! Ta kontakt med kommunens servicekontor: Tlf: 51 33 50 00 E-post: Alle gebyrer for vann, avløp og renovasjon, med forklaringer, er nå samlet på en felles side Kommunesammenslåing Sandnes - Forsand fra 01. I heile Nordfjord vert det no 40 ruter der nummereringa startar i Hjelledalen i Stryn og endar på Kråkeneset i Kinn. Så langt det er mulig, så vil refusjonen bli utbetalt via faktura for kommunale gebyrer. Er du nytilflyttet til området? Når dette skjer, så klarer ikke renovatøren å tømme din beholder. Matavfall has i egne, brune plastposer før de kastes i beholder. Legg gjerne en avis i bunnen av beholderen, det kan hindre at innholdet fryser fast i beholderen. Du kan skrive ut din egen tømmekalender om du ønsker det.

Next

Tømmekalender

Avfall sør tømmekalender 2020

De kommer hver uke på samme dag, bortsett fra når vi har røde dager i kalenderen, da må vi forskyve tømmingene litt, i og med at våre renovatører og har fri disse helligdagene. Bokashi kvalifiserer som et og man kan i etterkant av innkjøp søke om å få refundert deler av utgiften i forbindelse med innkjøp av Bokashi utstyr. Bor du i borettslag, blokk o. Restavfall som leveres i sekker fylles i klare avfallsekker. Nyhetsbrev — Husstander Registrering av e-postadresse Hvis du ønsker å motta nyhetsbrev for husstandsrenovasjon, registrer deg her! Kvalitets- og miljøarbeid skal være en integrert del av virksomheten. I Florø, samt distrikta rundt, vidarefører Nomil i stor grad rutene som Flora kommune har hatt tidlegare. Her blir avfall fra husholdninger og næringsvirksomhet mottatt, sortert og sendt videre til gjenvinning eller energiutnyttelse.

Next

Tømmeplan

Avfall sør tømmekalender 2020

I tillegg slår Tjeldsund kommune og Skånland kommune seg sammen til nye Tjeldsund kommune. . Avfallsminimerende tiltak - støtteordning Sandnes kommune har innført en støtteordning for privatpersoner, med bostedsadresse i Sandnes, som gjennomfører avfallsminimerende tiltak. Avinstaller appen om du har den fra før. Forsand - ny tømmedag Fra 01. Dette gjelder hvis man skal kompostere alt matavfall, og dermed ikke benytte vanlig brun beholder. Man inngår da samme og vedlegger kvittering for innkjøpt Bokashi utstyr.

Next