Beroendecentrum malmö. Enheten för klinisk beroendeforskning 2019-12-04

Malmö får ny alkoholmottagning

beroendecentrum malmö

Varför har ni valt att lägga mottagningen här vid Triangeln och inte på sjukhusområdet? I primärvården får man på grund av tidsbrist inte alltid hjälp, och då tänker vi att vi ska kunna nå de människor som på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna få hjälp. Exempelvis är vår forskargrupp nära sammanflätad med patientarbetet vid flera kliniska enheter vid Område Beroendecentrum i Malmö, såsom enheter som arbetar med alkohol-, spel- och opioidberoende. Man kanske inte tycker att det är ett problem men har fått påtalat av anhöriga eller arbetskamrater att man har ett felaktigt beteende kring alkohol, och då är det ett stort steg att söka Beroendecentrum. Exempelvis är vår forskargrupp nära sammanflätad med patientarbetet vid flera kliniska enheter vid Område Beroendecentrum i Malmö, såsom enheter som arbetar med alkohol-, spel- och opioidberoende. Sedan kommer behandlingen antingen att bestå av att man får en koll på vad som är skadligt bruk och hur man ska kunna förhålla sig till det, eller läkemedelsbehandling som till exempel hjälper med antisugmedicinering. Målet för patienterna som söker sig till mottagningen måste som sagt inte vara att sluta dricka helt.

Next

Anders C Håkansson

beroendecentrum malmö

Vår forskning har också ett uttalat fokus på samsjuklighet och andra problem med nära koppling till beroende, inkusive psykiatriska sjukdomar, kroppsliga sjukdomar, sociala problem och kriminalitet. Verksamheten, som tillhör Beroendecentrum och är den första i sitt slag i Skåne, vänder sig till personer som är 18 år eller äldre med egen försörjning och som inte behöver socialtjänstens hjälp. Sjukvårdens mål är att få patienterna att sluta dricka på skadliga nivåer. Varför behövs den här mottagningen? Petra Haupt 040-666 55 55. Åsa Lundvall visar runt i de nyrenoverade och ljusa lokalerna mittemot Systembolaget vid Triangeln i Malmö. Vår enhet bedriver forskning inom beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, och inom spelberoende och andra icke-substansberoenden. Tanken är korta behandlingsperioder på runt tre månader med en uppföljning efter sex månader.

Next

Anders C Håkansson

beroendecentrum malmö

Förebilden är alkoholmottagningen Riddargatan 1 i Stockholm som varit igång i några år och fått bra genomslag. Vår forskning har också ett uttalat fokus på samsjuklighet och andra problem med nära koppling till beroende, inkusive psykiatriska sjukdomar, kroppsliga sjukdomar, sociala problem och kriminalitet. Vår forskargrupp är också integrerad med undervisning av studenter inom sjukvårdens professioner, och med policy-arbete på beroendeområdet. Patienterna kan komma till Triangelmottagningen via remiss från vårdcentralen eller företagshälsovården, eller söka sig dit på egen hand. Det har visat sig att om man kan få patienter att göra det, så kan det vara fullt tillräckligt under en lång tid och även resten av livet, och det kan man göra stora hälsovinster på, säger Åsa Lundvall. Vår forskargrupp är också integrerad med undervisning av studenter inom sjukvårdens professioner, och med policy-arbete på beroendeområdet.

Next

Malmö får ny alkoholmottagning

beroendecentrum malmö

Triangelmottagningen öppnar den 1 september. Målet måste inte vara att man ska vara totalt nykter, utan att med korta insatser som samtalsstöd och läkemedelsstöd kunna få till en rimlig nivå på alkoholkonsumtionen, säger Åsa Lundvall, sjuksköterska och enhetschef på Triangelmottagningen. Vi kommer också att erbjuda olika typer av samtalsbehandlingar, säger Åsa Lundvall. . Det ska vara lättillgängligt, och vi tycker att Triangeln är en ny knutpunkt, där man snabbt och lätt kan ta sig med buss och tåg. . .

Next

Malmö får ny alkoholmottagning

beroendecentrum malmö

. . . . . . .

Next

Enheten för klinisk beroendeforskning

beroendecentrum malmö

. . . . .

Next

Anders C Håkansson

beroendecentrum malmö

. . . . . . .

Next

Anders C Håkansson

beroendecentrum malmö

. . . . .

Next

Anders C Håkansson

beroendecentrum malmö

. . . . .

Next

Malmö får ny alkoholmottagning

beroendecentrum malmö

. . . . .

Next