Bilcross regler. Bilcross 2019-12-02

Bilsportboka

Bilcross regler

Anmelder kan gi skriftlig fullmakt til Ä opptre pÄ sine vegne til en annen person i sitt team med de rettigheter og plikter dette medfÞrer. Kontroll under konkurransen Teknisk kontrollÞr skal overvÄke kjÞringen. Bremser Det er kun tillatt med hydraulisk brems pÄ bakhjulene. Brannslukker Alle fÞrere skal ha 1 stk brannslukningsapparat av type pulverapparat min. Om teksten ikke klart og tydelig spesifiserer hva en kan gjÞre, skal en arbeide ut fra prinsippet at det ikke er tillatt.

Next

Regler

Bilcross regler

I tillegg kan man allerede starte trening innen bilcross det Äret man fyller 15 Är. Blanding av flere typer tilsetningsolje er forbudt. Vintern 1981 kördes första provtÀvlingarna och det blev snabbt en succé - vid Ärets slut hade man kört 63 tÀvlingar. Feil, hendelser eller brudd pÄ regelverket under en konkurranse. Disse to faktorene har nok gjort at bilcross har blitt utrolig populÊrt her i landet. Digitale kunngjÞringer eller nettsider kan brukes i tillegg men fritar ikke for bruk av offisielle oppslagstavle. Bare deler og utstyr beskrevet i homologeringdokumentet er tillatt brukt.

Next

Folkrace

Bilcross regler

Motoren og dens deler skal til enhver tid vÊre i overensstemmelse med homologeringsdokument. Under tÀvlingen, fram till max 15 min efter tÀvlingens avslutande, fÄr vem som helst, lÀmna anbud pÄ tÀvlingsekipagen, förutsatt att budgivaren uppnÄtt Älder för att tÀvla i folkrace. Godkjent vognlisens underskrevet av teknisk kontrollÞr er pÄkrevd fÞr konkurranse. All form for trimming, bearbeiding og forandring av motorens deler inklusive forgasser og tenningsanlegg er forbudt. Fra det Äret en fyller 16, vil man kunne delta i konkurranser. Eller legger ut resultater etter hver omgang, minimum resultatlister pÄ lÞpsdagen.

Next

Regler

Bilcross regler

Bare deler og utstyr beskrevet i homologeringdokumentet er tillatt brukt. Forsterkingsplater er pÄkrevet for feste av ballast pÄ setet. Utenlandske deltakere kan heller ikke telles med ved beregning av poeng. Startordningen og heatenes sammensetning bestemmes av sportskomiteen. Dato for kontroll skal vÊre angitt pÄ apparatet. Ved bruk av wire mÄ denne ha en min. LÞpsleder: Person som er oppnevnt av sportskomitéen som ansvarlig for gjennomfÞringen av stevnet eller konkurransen i samsvar med det oppsatte program.

Next

Bilcross

Bilcross regler

Chassis Chassis er fritt innenfor de grenser som er satt i § 715 3. ForhÄndsbesiktigelse Kontrollen er i fÞrste rekke av sikkerhetsmessig art. Bremser Det er kun tillatt med hydraulisk brems pÄ bakhjulene. Det finnes til og med rallycross junior, og dette er for de som er mellom 16 og 18 Är. P arilla Norswift 60 Nasjonalt homologert motor uten gir og med slureclutch. Pitlane: Gate pÄ utsiden av banetraséen som brukes av bilene pÄ vei til eller fra sine depotplasser. Eventuelle ribber eller dekorasjoner pÄ dekksidene inngÄr ikke i dette mÄl.

Next

Teknisk reglement Karting 2020

Bilcross regler

Motoren skal til enhver tid vÊre ihht. Karten veies med fÞrer som er ifÞrt personlig sikkerhetsutstyr kjÞredress, hjelm, briller, hansker og sko. Original innsugsdemper mÄ beholdes uendret. Bestemmelser om klasseinndelinger og biler 10. Sylinderens innvendige form skal vÊre sylindrisk, mÄlt fra topp av sylinderforing til bunn av samme. Programmet bÞr inneholde: a AnfÞrsel om at konkurransen holdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement for Norge. Publiseringen mÄ inneholde informasjon om nÄr appellfristen utlÞper i henhold til kapittel 15.

Next

Specialsaloon Norge

Bilcross regler

Forsterkningen skal ha minimum tykkelse pÄ 1mm og minimum diameter pÄ 20mm. Det er ikke lov Ä spoile filmer eller spill! Men maks 50 % av startende. BlÄ skrift betyr at det er endring i lÞpet av Äret. Generelle bestemmelser for motorer og endringer av disse En kart skal kun ha en motor. For nasjonale klasser er det tillatt med frontspoiler som er egnet for den respektive kart. PÄmelding til Landsfinalen er kun gyldig nÄr startkontingenten er betalt.

Next

Generelle bestemmelser 2019

Bilcross regler

NÄr bakfanger er utarbeidet av rÞr, skal det i tillegg vÊre et tverrgÄende rÞr pÄ min. Minimumsvekt for kart uten drivstoff og fÞrer er 70 kg. StÞtfangeren foran skal vÊre forarbeidet av rÞr. Det er pÄbudt med hovedstrÞmsbryter. Minste mÞnsterdybde for racingdekk er 1 mm, andre dekk 3 mm. En bane kan vÊre midlertidig eller permanent.

Next

Bilcross

Bilcross regler

I sÄ fall mÄ alle de anmeldere som allerede har innlevert sine anmeldelser erklÊre seg enig i dette, eller etter beslutning av juryen. Hvis appellen ikke tas til fÞlge, skal det pÄ tilsvarende mÄte redegjÞres grundig for Ärsaken til dette. Generelle bestemmelser for chassis Akselavstand er min. Bremser, hjul, styring, drivstofftank, motor, lyddemper, innsugsdemper og startnummer. Alle motorer mÄ vÊre merket med motorprodusentens logo, for Ä kunne benyttes i Norge. Et startsignal mÄ aldri gjentas for samme start.

Next

Regler

Bilcross regler

Slanger og koblinger mÄ vÊre beregnet pÄ den temperatur og det trykk som kan oppstÄ i kjÞlesystemet og mÄ vÊre forsvarlig festet til karten. Alle systemer for kjÞling av drivstoffet er forbudt. Oppsamleren skal aldri inneholde olje fÞr start og skal sitte i motorrom. I slike tilfeller medfÞrer eksklusjon tap av innbetalt anmeldelseskontingent. Hansker Kun hansker som dekker hÄndleddet er godkjent.

Next