Byer i india. Stat Maharashtra, India 2019-12-01

India

byer i india

Hinduismen preges av det altomfattende selv om dette har vært forbudt siden 1950 og er dessuten kjent for sine strenge spiseregler. Rajya Sabha har 245 medlemmer som tjenestegjør i en periode på seks år. Cricket er Indias klart største sport, og indiske cricketlag og -spillere får enorm oppmerksomhet i media. En rekke av Indias vassdrag er utbygget. Siden 2008 har vært indisk ambassadør. I førstnavnte kategori finnes blant annet nasjonalparkene , og , mens sistnevnte kategori blant annet omfatter gravmonomumentene og , religiøse steder som , og , og ruinbyer som og.

Next

India

byer i india

Av alkoholholdig drikke er mest populært, med som markedsleder. Forskjellige typer har alltid vært en hovedbestanddel i indisk mat, og de viktigste indiske krydderrettene er basert på og. Ganges' kilder er i elvene og , mens viktige bielver er , , , , , og. Den har en 0,6 liters motor og 33 hestekrefter, og koster litt under 13 000 norske kroner. I ligger 8 586 , som er det høyeste fjellet i India. The Atlas of Water: Mapping the World's Most Critical Resource.

Next

India

byer i india

Indus begynner i og går igjennom India før den når og flyter ut i nær. De øvrige kolonispråkene i Goa og i Puducherry er imidlertid på rask retur. Indiske handelsmenn og sjøfarere førte kulturen videre blant annet til Indokina og dagens Indonesia. Forskjellene i størrelse og folketall er også enorme; mens med sine 166 millioner innbyggere er verdens største undernasjonale enhet har Indias minste delstat, , kun drøyt en halv million innbyggere. Språkene i Nord-India tilhører den greina av de , som igjen er en del av de. Målt etter er verdiskapingen større i global sammenlikning, og vekstraten er høy.

Next

Stat Maharashtra, India

byer i india

Indisk lages med store mengder , og krydder. Av de tradisjonelle indiske idrettene kan nevnes , spesielt populært i. Vitenskap, kunst astronomi og filosofi blomstret under opplyste herskere. India har også seks forbundsterritorier og ett nasjonalthovedstadsterritorium ; disse styres direkte fra sentralt hold og har i motsetning til delstatene ikke egne regjeringer og politiske forsamlinger. Tiden mellom de to monsunene er tørr og veldig varm, med temperaturer over 45 °C i mange områder. Devanagari brukes til å skrive flere indiske språk, slik som , og.

Next

Stat Maharashtra, India

byer i india

Indias oljereserver befinner seg i , ved kysten av , og i østlige og utgjør 25 % av landets behov. I det sydlige India er derimot kostholdet i hovedsak basert på , med retter som og. I noen delstater er antallert registrerte jentefødsler helt nede i 80 % av antallet guttefødsler. India er medlem av Commonwealth of Nations og etablerende medlem av Non-Aligned Movement. Paramilitære styrker på over en million, samt politi og heimevernet på over halv million, kommer i tillegg. I 1926 ble All India Women's Conference stiftet, og etter hvert har en rekke kvinneorganisasjoner kommet til å spille en betydelig rolle.

Next

Stat Maharashtra, India

byer i india

Jernbanen dekker praktisk talt hele landet. Siden uavhengigheten i 1947 har India bevart gode relasjoner med de fleste andre land. Ut over dette er det en oppgave for delstatene å fastsette offentlige fridager, og disse tar som regel utgangspunkt i religiøse helligdager. Det indiske samfunnet har tradisjonelt vært gjennomsyret av det. Dagens delstatsinndeling kommer i hovedsak fra reformen i 1956, da de tidligere og delstatene fra ble omorganisert til mer hensiktsmessige enheter. Landbruksområdene i India utgjør totalt 1 269 219 km² 56,78 % av landets samlede areal , hvilket minsker på grunn av voksende befolkning og økende urbanisering.

Next

Stat Maharashtra, India

byer i india

Den religiøse filosofen revitaliserte hinduismen og buddhismen ble etterhvert fortrengt fra størstedelen av subkontinentet. Bombay 21 900 967 2. India har et uavhengig tre-lags rettsvesen, som består av høyesterett, ledet av dommer i India, tjueen lagmannsretter, og et stort antall tingsretter. Høyesterett behandler saker som omfatter grunnloven, grunnleggende rettigheter og over tvister mellom stater og føderal regjering, Høyesterett fungerer som ankeinstans for saker fra lagmannsrettene. Den indiske grunnloven av 1950 gav opprinnelig 14 språk en spesiell beskyttelse, dette har siden økt slik at det pr. India har et areal på 3 287 263 km², hvilket gjør det til verdens syvende største land arealmessig.

Next

Stat Maharashtra, India

byer i india

Bollywood produserer språklige filmer; det finnes også andre filmselskaper for andre indiske , slik som for filmer produsert på tamil; for filmer på telugu og for filmer på bengali. I forhold til størrelsen har India relativt få og små innsjøer. Korrupsjon er et merkbart problem. På kom de første , og på hadde fått stor innflytelse på handelen. Av grønnsaker brukes det mye som i , og , mens og også brukes i mange retter.

Next

India

byer i india

I dag preges den nordvestlige delstaten av sikhene, men de bor i dag også spredt ut over hele India. India har 28 steder som står på liste over. Roti og chapati er og flate, og er gjerne tilsatt eller olje. Indias største storbyområder Navn Delstat Folketall 2010 est. I realiteten var India det første landet hvor det som da var Norsk utviklingshjelp etablerte det første bistandprosjektet, i 1952. Dette gjorde India til verdens nest mest avislesende land, etter.

Next

India

byer i india

Rollen som den endelige tolk av Grunnloven er en av de viktigste funksjonene i høyesterett. Landet har en felles grense med i vest og nordvest og med , og i nord og øst. Gandhi mobiliserte kvinnene til innsats i frihetskampen og så på like rettigheter for kvinner og menn som et sentralt element i Indias videre utvikling. Kvinnenes rolle i samfunnslivet varierer sterkt, blant annet ut fra deres regionale, religiøse, etniske og økonomiske tilhørighet. Enkelte delstater, som , og , er kjent for sine store kommunistbevegelser som vunnet de fleste valgene og i stor grad sittet med den politiske makten helt siden uavhengigheten.

Next