Con trai cưng. CON TRAI CƯNG (Piano Version) 2019-12-03

CON TRAI CƯNG (Piano Version)

Con trai cưng

Lời bài hát: Con Trai Cưng Beat Nhạc sĩ: B Ray Lời đăng bởi: Bài hát: Con Trai Cưng - B-Ray, Masew Ai là con trai cưng giơ tay Con trai cưng của mẹ, trai cưng Thích cắn kẹo hít ke, xào lên Bạn bè gọi có mặt riêng ba mẹ nói là nó không nghe, con không về đâu Con trai cưng của mẹ, trai cưng ngồi VietGangz hút chõe, Việt Gang!!. Hãy để tâm hồn là thánh đường, đừng biến nó thành sở thú Để bao nhiêu bạn bè, hay bao nhiêu vật chất Thì cuộc đời của mày nó cũng không bao giờ đủ Con trai cưng của mẹ, thích ăn diện lấy le Bạn bè gọi có mặt riêng ba mẹ nói là nó không nghe Con trai cưng của mẹ, chơi hết đời tuổi trẻ Hơn 20 tuổi đầu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé Vì nó là, con trai cưng của mẹ nó Con trai cưng của mẹ nó Con trai cưng chưa bao giờ nhấc ngón tay từ khi bả đẻ nó Con trai cưng của mẹ nó, con trai cưng của mẹ nó Ở ngoài kia phong bão tố, về nhà luôn có mẹ chở mẹ che. Hơn 20 tuổi đầu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé, Vì nó là, con trai cưng của mẹ nó, mẹ nó Con trai cưng của mẹ nó, mẹ nó Con trai cưng chưa bao giờ nhấc ngón tay từ khi bả đẻ nó, ooh ooh Con trai cưng của mẹ nó, mẹ nó con trai cưng của mẹ nó, Skrrt Ở ngoài kia phong bão tố về nhà luôn có mẹ chở mẹ che,. Hãy để tâm hồn là thánh đường, đừng biến nó thành sở thú Để bao nhiêu bạn bè, hay bao nhiêu vật chất Thì cuộc đời của mày nó cũng không bao giờ đủ Con trai cưng của mẹ, thích ăn diện lấy le Bạn bè gọi có mặt riêng ba mẹ nói là nó không nghe Con trai cưng của mẹ, chơi hết đời tuổi trẻ Hơn 20 tuổi đầu nhưng khi ở nhà vẫn là em bé Vì nó là, con trai cưng của mẹ nó Con trai cưng của mẹ nó Con trai cưng chưa bao giờ nhấc ngón tay từ khi bả đẻ nó Con trai cưng của mẹ nó, con trai cưng của mẹ nó Ở ngoài kia phong bão tố, về nhà luôn có mẹ chở mẹ che. Con trai cưng của mẹ, trai cưng Thích cắn kẹo hít ke, xào lên Bạn bè gọi có mặt riêng ba mẹ nói là nó không nghe, con không về đâu Con trai cưng của mẹ, trai cưng ngồi VietGangz hút chõe, Việt Gang!! Hãy để tâm hồn là thánh đường, đừng biến nó thành sở thú, Để bao nhiêu bạn bè, hay bao nhiêu vật chất, thì cuộc đời của mày cũng không bao giờ đủ. .

Next

Lời bài hát Con trai cưng

Con trai cưng

. . . . . . .

Next

Con Trai Cưng (Piano Version)

Con trai cưng

. . . . . .

Next

Con Trai Cưng (Piano Version)

Con trai cưng

. . . . . .

Next

Con Trai Cưng Beat

Con trai cưng

. . . . .

Next

Hợp âm Con trai cưng

Con trai cưng

. . . . . . .

Next

Con Trai Cưng Beat

Con trai cưng

. . . . .

Next

Lời bài hát Con trai cưng

Con trai cưng

. . . . . . .

Next

Con Trai Cưng (Piano Version)

Con trai cưng

. . . . .

Next

CON TRAI CƯNG (Piano Version)

Con trai cưng

. . . . . . .

Next