Eu avstemning norge. Folkeafstemningen om retsforbeholdet 2019-12-06

EF/EU

eu avstemning norge

I 1961—1962 startet debatten om hvorvidt skulle endres slik at kunne overføre norsk suverenitet til internasjonale sammenslutninger tidligere Grunnlovens § 93, nå § 115. The same thing happened in 1967. Det betyder, at Folketinget skal have adgang til langt flere dokumenter end i dag, herunder dokumenter fra uformelle ministermøder og arbejdsgrupper, der udfører forberedende opgaver og sager ved Den Europæiske Unions Domstol, hvor Danmark er part. Dermed ville der på retsområdet være givet køb på § 20 om, at der skal være fem sjettedele flertal i Folketinget eller en folkeafstemning, hvis Danmark afgiver til overstatslig myndighed. Reagerer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum reagerer ikke uventet på Høyre-utspillet.

Next

Spikers Corner: Høyre vurderer ny folkeavstemning om EU

eu avstemning norge

Trugsel mot kulturell eigenart: Norsk kulturell eigenart vil bli truga av økonomiske interesser. Pressen var også i all hovedsak tilhenger av medlemskap. Eu medlemskap,Eu medlemskap for Norge? I alle dei andre fylka var det fleirtal mot. Vedrørende menneskehandel og slavesex vil et nej til afskaffelse af retsforholdet ikke få indflydelse på bekæmpelsen af menneskehandel og slavesex i Danmark, fordi Danmark har allerede taget højde for menneskehandel og rufferi via bestemmelserne i Danmarks straffelov Straffeloven §§ 262a og 233. Både Høyre, Arbeiderpartiet, KrF og Venstre ønsker å beholde avtalen. Det skapes usikkerhet for hele det norske samfunnet, sa Solberg.

Next

Folkerøystinga i 1994

eu avstemning norge

Hvis vi blir medlem i eu så bestemmer vi ikke lengre over vårt eget land. Da bør kartet justeres etter terrenget. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. Men debatten er ikke aktuell nå, sier han og presiserer at dersom det skulle bli flertall for å si opp EØS-avtalen, vil det være en situasjon for seg selv. Danmark kan efter denne tolkning fortsætte i politisamarbejdet, indtil Danmark selv måtte melde sig ud. As de Gaulle stepped down, a third debate arose in the early 1970s, but the initiative fell after 53.

Next

OBS:EU krever nå suverenitet over Norge og dets ressurer slik at Norge kan legges under EU

eu avstemning norge

Alle folkeavstemninger virker retningsgivende for de politiske organer. Ledelsen i og stod på tilhengersiden sammen med næringslivet og nesten hele pressen. Norge deltok aktivt i forhandlingene om fra 1989. Sidan folkeavstemminga har også Nato innført ein tilsvarande klausul, noko som ikkje var tilfellet i 1994. Ved udskrivelsen af folkeafstemningen var det ikke klart, hvad det overstatslige samarbejde på dette område konkret vil indebære i fremtiden. Ein studie i motvilje in Norwegian.

Next

Folkeavstemningen om Norges tilslutning til EU 1994

eu avstemning norge

Kultur-Europa er nå i ferd med å bli rasert, mens vi i Norge vil demme opp med sandsekker. I 1994 stemte et flertall igjen imot norsk medlemskap i det europeiske samarbeidet. I andre land kan , en viss andel av nasjonalforsamlingen eller et bestemt antall borgere, kreve at det blir avholdt folkeavstemning om en sak. Også ledelsen i Arbeiderpartiet og alle regjeringsmedlemmene var fremtredende ja-folk, men partiet var splittet i spørsmålet. Ifølge en Gallup-undersøgelse den 13.

Next

OBS:EU krever nå suverenitet over Norge og dets ressurer slik at Norge kan legges under EU

eu avstemning norge

Muligvis kunne Danmark være med i nogle ting, men sådan et kompromis ville aldrig kunne blive lige så godt som at være en del af Europol. Det ville herefter alene være op til det til enhver tid siddende flertal i Folketinget at håndhæve grundlovens § 20 om, at der skal være fem sjettedele flertal i Folketinget eller en folkeafstemning, hvis Danmark skal afgive suverænitet. Reagerer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum reagerer ikke uventet på Høyre-utspillet. The Labour Party did win their majority through a series of free elections, but the opposition wanted to introduce referendums to balance Parliament. Hovedjobben nå er å forsvare norske distriktsarbeidsplasser mot venstresidens angrep på EØS-avtalen, sier Soleim.

Next

EF/EU

eu avstemning norge

Ifølge Haga står nei-siden sterkere enn noensinne. Sjølv om diskusjonen hadde pågått i fleire år var det no aktiviteten verkeleg tok av. Også da sa flertallet nei til medlemskap. Alle moderne er imidlertid hovedsakelig indirekte eller : borgerne uttaler seg ikke direkte om enkeltsaker, men velger representanter som tar de konkrete saksstandpunkter for dem. I tillegg har det blitt holdt en rekke lokale folkeavstemninger i norske kommuner, blant annet om endringer i. I skolevalet i forkant av folkeavstemminga vart det likevel eit klart nei-fleirtal. På forhånd hadde da folkeavstemningene i de andre tre søkerlandene gitt ja-flertall: Østerrike 12.

Next

Folkeafstemningen om retsforbeholdet

eu avstemning norge

In several debates the centre-right opposition , , , was unanimous in their demand of constitutionalized referendums. Dette var tredje gang Norge søkte. Her kunne man komme til den ytterste avkrok og høre folk sitere fra , noe som ikke minst tydet på at folk hadde grunnlag for egne meninger. Motstanderne samlet seg i organisasjonen , mens tilhengerne var organisert i , en egen Ja-aksjon og organisasjonen Fra nei til ja, som bestod av nei-folk fra 1972. Av partiene var Høyre det klareste ja-partiet. Ja-siden i Norge, Høyre, Europabevegelsen og Europeisk Ungdom, gikk hardt ut og mente at nordmenn nå er modne for en ny medlemskapsdebatt. Tilhengersiden organiserte seg i -aksjonen i 1972.

Next

Eu medlemskap,Eu medlemskap for Norge?

eu avstemning norge

Hvis et flertal i er indstillet på at bruge tilvalgsordningen, uanset om dette sker som følge af et 'Ja' eller et 'Nej', er Danmark forpligtet til at inkorporere samtlige Schengen-love senest seks måneder efter, at man første gang gjorde brug af tilvalgsordningen. Nei til militær aggresjon: Vestunionen har ein out-of-area-klausul som tillèt unionen å gå til militære angrep utanfor sine eigne medlemsland. Den største forskjellen på debatten i 1972 og 1994 var avstanden mellom ja- og nei-siden. The association had a predecessor in a study circle organized by the. De som var mot medlemskap fryktet at de skulle miste råderetten sin over olje- og fiskeressurser, samt at Norge ville miste sin stemme i saker som var internasjonale. I Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud stemte flertallet av befolkningen for medlemskap. Begge deler var tilfelle med de norske avstemningene om medlemskap i i 1972 og 1994 se.

Next