Eu kontroll frist utgått. Spørsmål og svar om EU 2019-12-06

EUkontroll

eu kontroll frist utgått

Unntak i førerkortforskriften § 12-2 første ledd gjelder. Hver periodiske kontroll skal tildeles et unikt kontrollnummer som genereres av Statens vegvesen. Vegdirektoratet fastsetter nærmere krav til kompetanse og opplæring for personer som fører tilsyn etter denne forskriften. Bruksforbud Regionvegkontoret skal nedlegge bruksforbud, jf. Reaksjoner mot teknisk leder og kontrollør Som ledd i tilsynet kan regionvegkontoret gi teknisk leder eller kontrollør pålegg som er nødvendig for å sikre at kontrollene utføres i samsvar med denne forskriften. Teknisk leder er ansvarlig for virksomheten og skal være heltidsbeskjeftiget. Teknisk leder må på godkjenningstidspunktet ha vært i relevant arbeid i minst 3 av de siste 10 årene.

Next

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy

eu kontroll frist utgått

Øvrige måleinstrumenter skal kalibreres ved bruk av anerkjente kalibreringsmetoder. En annen sak er at 2'er ikke innebærer at bilen er direkte trafikkfarlig, da får man 3'er. Overprøving av kontroll Kjøretøyeier som er uenig i kontrollorganets registrering av mangler, kan kreve at regionvegkontoret mot vederlag foretar ny kontroll. Neste er jo å bli stoppet i kontroll, idag leses jo skiltnr med laser direkte opp mot registeret til biltilsynet og du blir avskiltet på stedet med de ulemper det medfører. Fritak fra a betinger utstyr og område for å utføre retardasjonsmåling og praktisk kontroll av bremsevirkning. Kjøretøy som har vært avregistrert og som ordinært skulle ha vært kontrollert og godkjent i den tiden det var avregistrert, skal kontrolleres og godkjennes før påregistrering.

Next

Nye regler for tidspunkt av EU

eu kontroll frist utgått

Kravene til tilsynspersonalet i § 23a trer i kraft 1. Habilitet Teknisk leder og kontrollører i kontrollorgan for periodisk kontroll har ikke anledning til å kontrollere kjøretøy de selv eller deres nærstående eier eller råder over, jf. I tillegg skal teknisk leder være godkjent som kontrollør, jf. Årlig er den på 2800 men kan være delt sammen med deling av forsikrings premie ulik praksis. Men nå er det slutt for oblatene, og dermed også slutt for den påminnelsen.

Next

App Shopper: EU Kontroll (Utilities)

eu kontroll frist utgått

Så mitt råd er å fikse bilen eller la være å kjøre. Virker som det er forskjellig praksis ute og går. Legg direkte inn i kalenderen på iPhone, iPad eller iPod touch, og få varsler når fristen nærmer seg. Disse kontrollorganene kan godkjennes spesielt for kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg og som er utstyrt med hydraulisk bremseanlegg. Brage: vet du med sikkerhet dette med regress? Er desverre 100% sikker på at du tar feil her, som jeg skrev over her, hvis du har unlatt å møte til etterkontroll innen fristen, så vil du snart få avskilningsbegjæring på bilen. Kravet til periodisk kontroll gjelder likevel ikke hvis kjøretøyet er: a registrert før januar 1960, b registrert for bruk utenfor offentlig veg eller som lisensiert rally bil kjennemerke med sort bunn , c tatt ut av bruk avregistrert , d registrert på forsvaret kjennemerke med gul bunn , e omfattet av forskrift 28. Det er siden februar 2019 ikke lenger mulig å søke om utsettelse av kontrollen.

Next

Spørsmål og svar om EU

eu kontroll frist utgått

Påskiltings gebyr etter at skiltene er «mistet» vil jo ikke gjelde for deg ca 1400,- Dette innlegget har blitt redigert av syar2003: 24. Jeg har kjørt på prøveskilt maaange dager, også to sammenhengende, de siste to-tre årene med min seriebil. Du klarer ikke å nyte en tur i seriebil hvis du skal frykte for biltilsynet rett rundt svingen hele tiden. Men har bilen 2'er-feil som du vet om, har du ikke lov til å bruke de. Attesten kan fremlegges ved annen teknisk kontroll, jf. Den nye fristen bør du imidlertid overholde, det sendes ikke ut noen påminnelse nummer to. Et kontrollorgan er etter denne forskriften en virksomhet som oppfyller vilkårene i kapittel 3 og 4, og som er godkjent av regionvegkontoret.

Next

EU kontroll frist

eu kontroll frist utgått

Årsaken er ifølge Statens vegvesen at man mangler oversikt over godkjente kontrollorganer og kontrollomfanget i utlandet. Finn fristen i søkemotoren nedenfor. Vi anbefaler Statens vegvesen sine sider hvor du kan følge med på når bilen din skal kontrolleres på nytt, sier Christensen. For å utføre stikkprøvekontroll på kjøretøy kan regionvegkontoret pålegge eier eller rådighetshaver å ikke benytte kjøretøyet før stikkprøvekontrollen er gjennomført etter nærmere retningslinjer fra Vegdirektoratet. I all hovedsak er innholdet fra campingnorge. Regress krever at feilen på bilen har bidratt til uhellet.

Next

EUkontroll

eu kontroll frist utgått

Regionvegkontoret skal også nedlegge bruksforbud dersom kontrollorganet ved periodisk kontroll avdekker og melder inn at et kjøretøy har farlige feil eller mangler som beskrevet i § 17 annet ledd. Gebyr for godkjenning For første gangs behandling av søknad om godkjenning som kontrollorgan og ved utvidelse av godkjenning skal kontrollorganet betale et gebyr på kr 14 230. Setter du bort din bobil eller campingvogn i vintermånedene trenger du kun å tømme én gang. I vår nettutgave vil du som er abonnent få ekstra innhold og opplevelser i form av kart, flere bilder og videoer. Hvis ikke vil bilen bli avskiltet av myndighetene. Dom for uriktig forklaring til offentlig myndighet, dokumentfalsk, vinningslovbrudd, eller økonomisk kriminalitet vil særlig kunne medføre at kontrolløren ikke anses skikket.

Next

Slik unngår du at bilen blir avskiltet

eu kontroll frist utgått

Selv om du kan gjennomføre kontrollen når du vil, får du aldri mer enn to måneder på å utbedre eventuelle feil. Dersom retting ikke er foretatt innen gitt frist, kan regionvegkontoret fastsette en tvangsmulkt. For kjøretøy som fremvises ved periodisk kontroll mindre enn 2 måneder før kontrollfristen, beregnes fristen for neste kontroll etter den opprinnelige fristen. Eksempel: Om du har 2'er fordi setebeltet på passasjersiden er defekt, og du er alene i bilen og kjører inn i en bil bakfra, vil forsikringen gjelde. Kontrollseddel til kjøretøyeier Kontrollseddel med veiledning utstedes av Statens vegvesen på et fastsatt skjema etter innrapportering av periodisk kontroll. Vegdirektoratet kan offentliggjøre registrerte kontrolldata. Dette gjelder ikke for personbiler opptil 7,5 tonn.

Next

Nye regler for tidspunkt av EU

eu kontroll frist utgått

Overgangsregler Kontrollorgan godkjent etter forskrift 15. Bilen skal kontrolleres senest 2 år etter forrige kontroll, eller 4 år etter førstegangsregistrering. Praksis skal være opparbeidet som kontrollør hos Statens vegvesen, ved godkjent kontrollorgan eller som mekaniker ved godkjent kjøretøyverksted. Omtrent en tredel av disse er etterkontroller. Virker som det er forskjellig praksis ute og går. Dette gjelder ikke for personbiler opptil 7,5 tonn.

Next