Eu vaalitulokset. contacto.disneylatino.com 2019-11-29

Euroopan vaalit 2017: Kaikki äänet ja paikat laskettu

eu vaalitulokset

Esimerkiksi Slovakiassa henkilöiden, joilla ei ollut vähintään keskiasteen koulutusta, työllisyysaste oli 37,9 prosenttia vuonna 2018. Rakenneindikaattorina se voi antaa tietoa työmarkkinoiden ja talousjärjestelmien rakenteesta silloin, kun sillä mitataan työvoiman tarjontaa ja kysyntää tai työn laatua. Eurovaalit 2019: Ehdokkaat, aikataulut, tulos ja kaikki mitä europarlamenttivaaleista tarvitsee tietää Europarlamenttivaalit järjestettiin Suomessa sunnuntaina 26. Nyt se ei ole enää mahdollista, sillä ryhmittymien yhteenlaskettu meppi-luku jäi kauaksi ehdottomasta enemmistöstä. Jollei vastavalitun parlamentin kokoonpano muuta vaadi, ennuste perustuu väistyvän parlamentin rakenteeseen.

Next

Vaalitulos sekoitti huippuvirkojen jaon EU:ssa ja heikensi saksalaisen Weberin mahdollisuuksia EU

eu vaalitulokset

Jussi Halla-aho on kertonut harkitsevansa ryhmän vaihtoa. Vihreiden alamäki jatkuu, piraatit palasivat Vuosi sitten Vasen Kaista arvioi, että Itävallan vihreä puolue on vihreistä puolueista ainoa, joka on onnistunut vakiinnuttamaan yli 10 prosentin kannatusosuuden. Näin on käynyt kautta historian. Mutta entä nämä ulkoiset uhat? Korkea-asteen koulutuksen saaneiden, useampaa kuin yhtä työtä tekevien osuus oli suurin Alankomaissa 10,1 prosenttia , Virossa 9,8 prosenttia , Ruotsissa 8,8 prosenttia ja Tanskassa 8,3 prosenttia. Suomen nykyiset mepit Suomella on tällä hetkellä 13 europarlamentaarikkoa eli meppiä member of the European parliament : Anneli Jäätteenmäki kesk.

Next

Vertailutyökalu

eu vaalitulokset

Koko maa on yhtenä vaalipiirinä. Euroopan parlamentin jäsen ei kuitenkaan voi olla valtioneuvoston jäsen ministeri , Euroopan komission jäsen, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tai ensimmäisen asteen tuomioistuimen tuomari, julkisasiahenkilö tai kirjaaja, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen, Euroopan oikeusasiavaltuutettu, Euroopan yhteisön tai Euroopan atomienergiayhteisön talous- ja sosiaalikomitean jäsen, alueiden komitean jäsen, Euroopan yhteisön tai Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen nojalla asetetun yhteisön varoja hoitavan tai pysyvää välitöntä hallinnollista tehtävää hoitavan komitean tai muun toimielimen jäsen, Euroopan investointipankin johtokunnan tai hallintoneuvoston jäsen tai Euroopan investointipankin henkilöstöön kuuluva, Euroopan yhteisöjen toimielimen tai sellaiseen sidoksissa olevan erityiselimen tai Euroopan keskuspankin palveluksessa oleva virkamies tai toimihenkilö tai sellainen viran tai toimen haltija, joka perustuslain mukaan ei voi olla kansanedustajana. Ilmaston muuttumista on kyllä helkutin vaikeata estää ihmisen voimin ja mikä olisi se vakioitu ilmasto, jossa pitäisi ihmisen voimin pysyä. Uusimpana toimena Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio allekirjoittivat yhteisesti 17. Ennuste: Euroopan parlamentin ennuste on Kantar koostama arvio parlamentin vaalien jälkeisestä kokoonpanosta, ja se perustuu saatavilla oleviin, jäsenvaltioissa äänestyksen päätyttyä julkaistuihin vaalituloksiin, arvioihin tai kyselytietoihin.

Next

Eurovaalit 2019: Aikataulut, ehdokkaat ja kaikki oleellinen

eu vaalitulokset

Kaikki Euroopan tason puolueet valmistelevat jo kiireisesti Euroopan parlamentin vaaleja ensi vuonna. Mutta ehkä olennaisempaa oli, mitä hän sanoi vaalien merkityksestä. Ei sen paremmin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin moraalisestikaan. Aldella ei ollut yhtä kärkiehdokasta, vaan seitsemän nimen kärkitiimi. Vuoden takaisessa Euroopan tilannearviossa Vasen Kaistalle sattui toinenkin virhearvio. Siksi on masentavaa, että tähän ongelmaan ei ole haluttu paneutua käynnissä olevassa vaalikeskustelussa muutoin kuin hakemalla siihen taivasta hiveleviä verbaalisia ratkaisuja.

Next

Työllisyystilastot

eu vaalitulokset

Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26. Peloton tanskalainen Weber tarvitsisi tukea muilta puolueryhmiltä, mutta muut ovat pysyneet kylmänä ainakin Weberin ensikosinnoissa. Brexit uhkaa myös sosiaalidemokraattien haaveita paluusta Euroopan parlamentin suurimmaksi puolueeksi. Joko niiden aika alkaa olla ohi? Asemia haetaan nyt entistä hajanaisemman parlamenttijaon pohjalta. Pitkässä juoksussa Venäjän hajoaminen taitaa olla todennäköisempää. Vaalituloksia voidaan siten pitää hyvin luotettavana mittauksena eri puolueryhmien kannatuksen kehittymisestä.

Next

Vaalitulos sekoitti huippuvirkojen jaon EU:ssa ja heikensi saksalaisen Weberin mahdollisuuksia EU

eu vaalitulokset

Uutta oli se, että sekä sosiaalidemokraatit että konservatiivit hävisivät samoissa vaaleissa Alankomaissa, Saksassa ja Ranskassa. Ja suunta on vain pahempaan päin terveisiä vaan Säätytalolle. Näkyvintä muutos oli Kreikassa -8,3 prosenttiyksikköä 78,4 prosentista vuonna 2002 70,1 prosenttiin vuonna 2018 ja Kyproksessa -6. Tämä koskee myös koko ajanjaksoa 2002—2018 kahta poikkeusta lukuun ottamatta: Latviaa vuonna 2010 ja Liettuaa vuosina 2009 ja 2010. Joissain maissa useampaa kuin yhtä työtä tekevien osuus oli kuitenkin hieman suurempi alemman asteen koulutuksen saaneiden kuin korkea-asteen koulutuksen saaneiden keskuudessa.

Next

Euroopan vaalit 2017: Kaikki äänet ja paikat laskettu

eu vaalitulokset

KÖY 180 309,857 Helsinki ei valita - 206. Väistyvä parlamentti: Europan parlamentti kuluvan vaalikauden viimeisen täysistunnon mukaisesti. Nämä pääindikaattorit poikkeavat yksityiskohtaisia vuotuisia ja neljännesvuosittaisia tutkimustuloksia sisältävistä tietoaineistoista tietoaineistot, jotka alkavat kirjaimilla lfsa ja lfsq sikäli, että yksityiskohtaiset tutkimustulokset perustuvat yksinomaan työvoimatutkimuksesta saatuun mikrodataan, kun taas pääindikaattoreita on käsitelty edelleen. Kaksi pienintä ammattiryhmää puolestaan olivat maa-, metsä- ja kalatalouden työntekijät 3,0 prosenttia ja sotilaat 0,6 prosenttia. Nuorisotyöllisyysasteen pieneneminen on erityisen selvää Irlannissa, Portugalissa, Espanjassa ja Kreikassa. Määräaikaisten työsopimusten pienimmät osuudet taas mitattiin Romaniassa 1,1 prosenttia , Liettuassa 1,4 prosenttia ja Latviassa 2,6 prosenttia.

Next

1984 Järjestäytymisistunto

eu vaalitulokset

Raporteissa analysoidaan jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa ja annetaan tietoa maiden tulevista painopisteistä kasvun ja uusien työpaikkojen lisäämiseksi. Ennakkosuosikki on Saksan keskuspankin pääjohtaja Jens Weidmann. Kasvu oli suurinta Bulgariassa jossa työllisyysaste nousi 16,6 prosenttiyksikköä 55,8 prosentista vuonna 2002 72,4 prosenttiin vuonna 2018 ja Maltassa 17,3 prosenttiyksikköä 57,7 prosentista 75,0 prosenttiin. Vihreiden alamäki ei kuitenkaan ole niin jyrkkä kuin taulukot antavat ymmärtää. Miesten ja naisten välinen ero oli suurin Ranskassa 2,0 prosenttiyksikköä ja sen jälkeen Alankomaissa ja Itävallassa 1,6 prosenttiyksikköä.

Next