Folkärna kyrka. Folkärna socken 2019-12-01

Category:Folkärna kyrka

Folkärna kyrka

Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden. Den invigdes på 1861 av kyrkoherde Johan Daniel Vestholm. Folkärna sockens läge i Dalarnas län. En undersökning 1869 visade att grunden på denna mätte 28×50 fot. På 13 veckor hade man byggt ett helt nytt torn, och sockenborna i By ville inte vara sämre. Postort var tidigare , men orten blev egen postort den 1 april 2010.

Next

Folkärna församling

Folkärna kyrka

Byggmästaren som tillsattes var från , som hade uppfört och tornet på 1788. Han ger de förtryckta deras rätt, han ger de svältande bröd. Sjöström hade gjort ritningar och lade fram ett kostnadsförslag som godkändes enhälligt av kyrkorådet. Men nu har skriften lagt allt under synden, och då kan löftet till dem som tror uppfyllas bara genom tron på Jesus Kristus. Den äldsta, i mässing, från 1669 skänktes av länsman Johan Brandt med maka Anna. Predikstolen är från 1842 och tillverkad i. På väggarna lär det ha funnits av tegel.

Next

By

Folkärna kyrka

Nummertavlorna är från 1895, men en uppsättning rokokotavlor från 1739, skänkta av Maria Qvistberg, förvaras i kyrkans sakristia. För gratis buss från Horndals kyrka kl. Ovanför predikstolen sitter ett från 1300-talet, som bedöms vara gjort i eller. Under den senare delen av 1800-talet var man missnöjd med begravningsverksamheten och kyrkogården. Tjejkören Online sjunger advents- och julsånger med svenska texter av Annelie Degerman.

Next

Folkärna

Folkärna kyrka

På Storklockan finns även bilder av och. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Dalarnas kyrkor i ord och bild. Falun: Kronvall information i samarbete med Västerås stifts information. Sockenstämman röstade enhälligt ja till förslaget 10 augusti 1788. Kyrkan genomgick en större renovering 1959—60 och fick, liksom församlingshemmet, jordvärme i början av 2000-talet.

Next

By kyrka, Dalarna

Folkärna kyrka

Man tyckte mycket om Folkärna kyrkas torn och försökte därför efterlikna detta, dock har Folkärna kyrka en rektangulär bas till tornet och By kyrka en kvadratisk form. Medverkan av Bruksbälgarna, Lena Blom och David Johansson. Korset är i höggotisk stil och korsarmarna med snidade lister avslutas i stiliserade palmblad och. Kapelltomten blev sedermera delvis täckt med stenrösen, då marken kom att användas för odling. Så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron.

Next

By kyrka, Dalarna

Folkärna kyrka

Kannan har ett lock med Guds lamm och en som motiv. Johansson i , Perers A. Dopskålen tycks ha gjorts av en äldre och en krona, båda i förgyllt silver. Hopsmitt med ljusstaken finns en timglashållare med fyra timglas, designat av Erik Lundgren och skänkt av By kyrkliga missionsarbetarkrets. Förstärkt kyrkkaffe med en smak av jul. Eric Reitz, förvaltare vid Horndals bruk, skänkte två altarljusstakar och en armljusstake omkring 1670.

Next

By

Folkärna kyrka

Uret stod dock stilla en längre period i början av 2000-talet, men efter att man motoriserat uppdragningsmekanismen går det igen. Glasmästeriarbetet utfördes av firma N. Från By sockengille By kyrkby : By sockengille, 1926- 1943 16 ,: sid. Söndag 22 december - Fjärde advent 11. Psaltaren Psaltaren psalm 146, vers 3-9 Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. Efter ett blixtnedslag gav hela östra gaveln vika och rasade. Över de norra bänkraderna finns tre mässingskronor, från 1600- och 1700-talet, skänkta av Maria Larsdotter Garman respektive Storby Eric Ersson.

Next

Folkärna

Folkärna kyrka

Församlingen var dock mycket missnöjd med Wennbergs ritningar och man använde därför mestadels Sjöströms originalplaner när man byggde. Båda klockorna är senast omgjutna 1822 av i Stockholm. En mindre utgrävning gjordes 1969, varvid man hittade några enstaka fynd. Träkorset till krucifixet är dock rekonstruerat och tillkom 1959. Den är antagligen från 1600-talet, tillverkad i Västerås och bär en. Året efter, hösten 1893, invigdes den nya kyrkogården och kunde börja användas. Från den gamla kyrkan finns flera föremål bevarade, såsom från verkstad i , från omkring 1510 och flertalet av kyrkans tolv ljuskronor.

Next

Folkärna kyrka

Folkärna kyrka

Majt Bengts, Lennart Bengts och Per Alkstål. Vid övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till och för de borgerliga frågorna till. Kung gav sitt godkännande till Överintendentämbetets förslag redan en vecka senare, den 29 januari. Jonsson Gelbgjuteri i och skänkta av kyrkvärden J. Måndag 16 december 15-18 Språkcafé i Horndals församlingshem, Kerstin Berglund. Bibeltexter Gammaltestamentlig läsning Jesaja kapitel 40, vers 1-8 Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Herrens härlighet skall uppenbaras, och alla människor skall se det.

Next

Folkärna socken

Folkärna kyrka

Mitt i kyrkan sitter den stora mässingskronan med 40 ljus, från 1927, skänkt av Perers A. På den västra väggen fanns det bilder av tegel föreställande helgonkungarna och. Efter något hundratal år ska denna ha bytts ut mot en stenkyrka. Och alla människor skall se Guds frälsning. Socknen har slättbygd i älvdalen som omges av skogsbygd med höjder som i norr når 228. Sverige från A till Ö: geografisk-historisk uppslagsbok. Söndag 29 december - Söndagen efter jul 11.

Next