Frp politiker. Vikarer er for dyrt, mener Frp 2019-12-06

Vikarer er for dyrt, mener Frp

frp politiker

Nav er langt unna å nå målkravene som er satt og beklaget situasjonen. Dette kommer selvsagt til å ha vår fulle oppmerksomhet der vi kommer i posisjon etter valget i september. Klagesaker I fjor behandlet Nav 42. Helge Rønning Birkelund helge lomedia. Samtidig har man økt fleksibiliteten slik at helsefagarbeidere kan rullere litt mellom forskjellige helsehus.

Next

Martin Schanche klikker på AP

frp politiker

Det blir en ond spiral av overarbeid, sykefravær og underbemanning. Vi jobber systematisk med dette i Oslo, for eksempel, der bruken av deltid går ned og vi setter i gang prøveprosjekter med bruk av vikarpool i barnehagene. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable. Mange rødgrønne kommuner er elendige på dette. Hun vil heller øke antall fast ansatte i kommunene FriFagbevegelse JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Advokat Lene Wallem fortalte at den lange saksbehandlingstida får dramatiske konsekvenser for hennes klienter fordi de står uten stønad mens saken behandles. Det gir både bedre tjeneste, bedre arbeidsmiljø og mer fornøyde pasienter, sier Kari Kjønaas Kjos til FriFagbevegelse.

Next

Martin Schanche klikker på AP

frp politiker

Drammen bruker ikke penger på vikarer i det hele tatt. Sykefraværet ned Kommuner som har testet ut å ha flere ansatte på jobb enn man strengt tatt trenger, opplever at sykefraværet går ned fordi belastningen går ned. Større stillingsbrøker gir mindre behov for vikarer. Trondheim kommune har tatt tak i problemet, og brukte 12 millioner kroner på innleie i fjor. Jeg har i alle fall aldri sett en eneste Frp-politiker heve fanen for å få inn flere folk i kommunenes velferdstjenester som skole, sykepleie, barnehager eller eldreomsorg, sier Lerbrekk. Kjos mener fordelen av vikarpool er todelt. Oslo brukte litt mer, likeså Stavanger, enn året før.

Next

Frp

frp politiker

Det er cirka 100 millioner mer enn i 2017. Wiborg ber statsråden redegjøre for den lange saksbehandlingsstida både i Nav og Trygderetten og spør også om hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre situasjonen. Vi må også sørge for at folk får raskere vedtak i sine saker. Du får mindre behov for å ringe etter vikarer. Trondheim lykkes Ifølge Norsk Sykepleierforbund og tidsskriftet Sykepleien brukte norske kommuner altså over 1,1 milliarder kroner på å leie inn vikarer til helse- og omsorgstjenesten. Frp-politiker krever svar om lang saksbehandling i Nav-klagesaker FriFagbevegelse JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript.

Next

Martin Schanche klikker på AP

frp politiker

Det er en reduksjon på hele 19 millioner kroner fra 2017. Regjeringen har forsøkt å ta flere grep, men likevel er saksbehandlingstida altfor lang. Og gir bedre rekruttering, mener hun. Nav har opplyst at 20 prosent får omgjort sine vedtak. Mens Bergen brukte 13 millioner mindre enn året før.

Next

Frp

frp politiker

Økes grunnbemanningen kan man både gjøre noe ekstra for pasientene når det er full bemanning, og man slipper å ringe vikarer hvis noen er syke. Og man driver ikke rovdrift på de ansatte. Da får feilene som gjøres mindre konsekvenser for den enkelte. Man trenger ikke sette inn en vikar med en gang, mener Kjos. Alle partiene der snakker om viktigheten av å få ned vikarbruken, men er ikke så opptatt av det i kommuner man selv styrer. Erlend Wiborg i Frp reagerer sterkt på situasjonen. Samtidig ser jeg at det også er nyttig for brukerne med en fast gjeng som er vikarer.

Next

Martin Schanche klikker på AP

frp politiker

Ifølge bystyrerepresentant, utvalgsleder for oppvekst og miljø og nestleder i Fagforbundet i Trondheim, Edvin Helland, har det vært en bevisst strategi å ha fokus på heltidsproblematikken. Det er altså ikke samspill mellom sentrale politikere og politikere lokalt på dette. Nå vil jeg høre hva departementet mener de kan og bør gjøre, sier Wiborg og legger til: — Vi må lytte til alle råd vi kan få. Men jeg anbefaler heller å øke grunnbemanningen, sier hun. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Next

Frp

frp politiker

Bergen kommune er en kommune som har etablert en egen vikarpool. Kari Kjønaas Kjos er av de som mener det burde være mer fokus på det i valgkampen. Der er man opptatt av å stramme inn budsjettene og bemanningen — nettopp det som fører til økt vikarbruk. Jens Marius Sæther, Dagsavisen Lørdag skrev Dagsavisen at de siste årene. .

Next