Gamle måleenheter. Mål og vekt 2019-12-03

[#37180] Gamle måleenheter

Gamle måleenheter

Jeg begriper ikke hvorfor disse dataene ikke er lagt inn her. Bestand deler Tilsvarer Enhet Skjäppa 20,9 Liter Gå til av siden Norsk Forlishistorisk Forening. Det er ikke sikkert at de benevningene man bruker i dag er i bruk 200 år fram i tid. Bestand deler Tilsvarer Enhet Rode 16 Fot 4,74976 Meter Stång 10 Fot 2,969 Meter Ref 100 Fot 29,686 Meter Mengder Betegnelse Fork. I tillegg kommer økonomiske konstruksjoner som for eksempel valuta. På lignende måte forsøker man å fastlegge målenheter for andre sansestimuli. Tradisjoner og gamle matretter — Norges Bygdekvinnelag 1994.

Next

Gamle måleenheter

Gamle måleenheter

Det er også andre små forskjeller, for eksempel på lengdemål. De enheter man i første rekke skal forholde seg til i naturfag, og derved også ofte i matematikk er de som er gitt direkte eller indirekte i. Ja, jeg hadde jo en mistanke om at det lå en forklaring 'et eller annet sted', men som sagt, jeg synes ikke det er spesielt enkelt å finne frem til denne informasjonen her. . En drøss, er det et spesielt antall? I dagligtale blir dessuten vekt brukt både om og , men i fysikken må tyngde, som er en kraft, måles med en annen målenhet enn masse. Alle alminnelige enheter har nøyaktig definerte verdier og standardiserte. Hvis vi sier at en lengde er 15 meter, er 15 måltallet og meter målenheten.

Next

Danske måleenheder

Gamle måleenheter

La oss se på enkelte utenlandske mål, og på noen gamle Norske mål. I andre deler av har man kunnet utnytte fysikkens resultater. Eksempelvis brukes fortsatt i dagliglivet, skjønt flere av dem mangler en nøyaktig. Det finnes imidlertid noen viktige forskjeller. I noen tilfeller betegnes målenheten som grad.

Next

Gamle norske måleenheter

Gamle måleenheter

Men menneskets oppfatning av og kan ikke bare beskrives ved fysiske størrelser. Der har vore veldig mange størrelser på tynner gjennom tidene, og til forskjellige bruk. Dette har ledet til utviklingen av. For å beskrive andre fysiske størrelser som posisjon, utstrekning, , og ble tidlig størrelser som forekom i naturen valgt som målenheter. Fysikkens store fremgang i de siste århundrene har i stor grad sammenheng med at man har lykkes med å beskrive fysiske fenomener ved målbare størrelser og å definere hensiktsmessige og presise målenheter. Niels Stabel Tønder 8 Nummer Gaarde Nafne Opsidderis Nafne Taxt efter gammel Matricul.

Next

Gamle måleenheter

Gamle måleenheter

Bestand deler Tilsvarer Enhet Ohm 155 Pottor 157,039 Liter Kanna brukes også til tørre varer 2 Stoper 2,617188 Liter Fisketønne 120 Pottor 115,92 Liter Tunna 2 Spann 146,5625 Liter Pot 0,966 Liter Jumfru 1 81,78 Milliliter Stop 1,3 Liter Vin og brennevin Betegnelse Fork. Vanligvis viser dette til en skala hvor det er foretatt en lineær inndeling mellom to faste målepunkter som på eldre. Norsk Historisk Leksikon fortel om slike tønner, at lov av 28 juli 1824 foreskreiv denne tynna til ganske nøyaktig 139 liter. Bestand deler Tilsvarer Enhet Kvartmil 1,852 Kilometer Sjømil 4 Kvartmil 7,40804 Kilometer Jord og eiendom Betegnelse Fork. Resultater av utspørringene kan angis ved å se på fordelingen av svarene, og ofte fremkommer de som normalfordeling, der standardavviket kan brukes som målenhet.

Next

Danske måleenheder

Gamle måleenheter

I samfunnsvitenskap Også innen , og andre vitenskapsgrener er det gjort store bestrebelser på å beskrive fenomener ved målbare størrelser, men her kan det være vanskelig å finne en måleskala eller målenhet som gjør fenomenet målbart. Ser ut til å ha noe med utregningen å gjøre. Noen skalaer er rent definert, som -skalaen for måling av vindstyrke, og man kan ikke her tale om en målenhet, men bare om en skalaverdi. Eg antar at dette er oppgaver frå ei folketelling, og so er størrelsen tønner til utsæd. For eksempel har og vært brukt i samme betydning, og blir ennå brukt slik i dagligtale, men i fysikken er dette forskjellige størrelser som må måles med hver sin enhet.

Next

målenhet

Gamle måleenheter

Tilforn under Skattelaug med Nedre Sandness. Disse skalaene går etter hvert ut av bruk. Betegnelsen huder er også nevnt her. Målenheten angis på en skala, og størrelsen av enheten er avhengig av hvor på man befinner seg. Antall registertonn forteller noe om volumet av lukkede, benyttede rom i skipet etter bestemte regler. Even Syversøn Smør 3 Løber Mæhler 1 Huuder 1 61 Holted eller Ødegaarden, Tilforn under Skattelaug med Rommeness Gaardene.

Next

Gamle måleenheter

Gamle måleenheter

I 1274 ble det fastsatt felles måleenheter for hele landet i Magnus Lagabøte i sin landslov. Det eneste uttrykket jeg i farta kommer på som er noe i nærheten av de du beskriver er en generasjon. Bestand deler Tilsvarer Enhet Fjerding 4 Kappa 18,15 Liter Korn-tønne 48 Kanner 48 Kannor 125,625 Liter Skjäppa 20,9 Liter Kappa 1 4,58 Liter Korn handel Betegnelse Fork. Guroe Nielsdatter Tønde 1 62 Sandness Øfre Niels Gullechsøn Tønder 4 63 Sandness Nedre Svenche Arvesøn Tønder 3 64 Ulevig. Det vil si bøker og Internett, så det kan forekomme feil i definisjonene og tallene. Da kan en også beregne og måle noe nøyaktig og uttrykke dette i. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling.

Next

Gamle, maritime og utenlandske måleenheter

Gamle måleenheter

Historikk Den mest primitive målenheten er tallet én, som er grunnlaget for å måle eller antall stykker. Spørsmålet er nemlig mangelfullt, fordi bygg, havre og poteter er vareslag, ikke måleenheter. Smør var også et gammelt betalingsmiddel, vanligvis regnet i gamle måleenheter som laup eller bismerpund. Sissel, de lenkene du har fått ovenfor, gir neppe svar på spørsmålet ditt. Her kan vi se hvilke gårdsbruk som eksisterte i Holla i 1723 og gårdenes landskyld gårdens skattemessige verdi. Når de samme enhetene blir brukt ved måling av samme slags størrelser, blir det mulig å sammenlikne ulike mengder.

Next