Gartnesodden åfjord. Reguleringsplan for fv. 723 Herfjord 2019-12-03

Reguleringsplan for fv. 723 Herfjord

gartnesodden åfjord

On Dragseid archaeologists have located. Åfjord is located on the northwestern side of the , northwest of the city of. Ved Gartnesodden skal vegen skal flyttes lengre inn i selve Gartnesklumpen og samtidig senkes over en strekning på ca. Alternativt kan du ringe Vegtrafikksentralen på telefonnummer 175. Flere personbiler med tilhenger har blitt stående fast i bakkene, etter at veien åpnet.

Next

Fv. 723 Gartnesodden

gartnesodden åfjord

Up to the the was included as a part of the district of , immediately to the south. Veien var stengt for ordinær trafikk for natta, da raset gikk i 5-tida. Tirsdag 29 januar: Manuell dirigering og korte stengninger på inntil 15 min på dagtid. Åfjord has two big islands; 380 inhabitants and 80 inhabitants. Det er laget egen søknad om tillatelse til mudring og fylling av både mudringsmassene og stein fra veganlegget. De nye tunnelene gjennom har fått navnene «Ryssdalstunnelen» og «Herfjordstunnelen».

Next

Del av fylkesveg 723 raste ut i sjøen i Åfjord i Trøndelag

gartnesodden åfjord

I juli i år gikk et mindre ras over fylkesveien. Folk må klare seg uten å komme forbi med personbil. English Lords used to fish here in the late 19th century. The lake lies in the east, along the border with. Vær derfor sikker på at du kommer fram, hvis du velger å kjøre med tilhenger. The highest point in Åfjord is the 676-metre 2,218 ft tall Finnvollheia.

Next

Stenging av fv. 723 Stokksundveien ved Gartnesodden de kommende ukene

gartnesodden åfjord

The boat is a direct descendant form the old Norse boats. Den innerste delen av veibanen ligger på fjell, og det er lov til å passere rasstedet til fots ved å gå her. Hvis det blir vinterføre, kan veien stenges på kort varsel. Tidligere i år fikk vegevesenet sprengt i samme område. The connects the islands of Stokkøya and Linesøya.

Next

Reguleringsplan for fv. 723 Herfjord

gartnesodden åfjord

I forbindelse med sikring av området for å redusere rasfare er det i første fase trinn 1 planlagt mudring av masser i sjø nærmest land. There are over 1,000 lakes with fish. The new municipality will use the of the old Roan municipality. For at dette skal skje på en sikker måte, må området først mudres, før steinmassene fylles på. Denne søknaden blir behandlet parallelt med reguleringsplanen. Oppdatering om videre stenging i uke 6 vil komme mandag 4 februar. On Dragseid it is said that the wooden boats were dragged over this thin to shorten the journey and to avoid risking them in bad weather.

Next

Gartnesodden

gartnesodden åfjord

Fylkesmannen ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost fylkesmannen. Kjør ut på møteplassene når lastebil kommer imot. Åfjord consists of many small settlements—from the islands in the west to the highlands in the east. Områdene vil bli godt skiltet og farten blir redusert. The name has varied over the years: Aafjord 1838 to 1896 , then Aa or Å 1896 to 1934 , and finally Åfjord since 1934. Det må kunne påregnes en del annen anleggstrafikk på strekningen.

Next

Reguleringsplan for fv. 723 Herfjord

gartnesodden åfjord

All major services of the municipality are located there. Stokkøya is connected with the mainland through a bridge. Utbedring av Lianskrysset et ett av de andre tiltakene og som er fremmet som egen reguleringsplan. The of the municipality is the village of. On 26 March 1870, a royal resolution moved a small, unpopulated part to Aafjord to the neighboring municipality of.

Next

Fv. 723 Gartnesodden

gartnesodden åfjord

Det vil bli fysisk umulig å passere i denne perioden. Trafikanter oppfordres til å ta hensyn til forholdene. On 1 January 1896, the southwestern coastal area of Aafjord population: 1,529 was separated to form the new municipality of. It is part of the. There is an increasing amount of weekend houses and recreational cabins in the area. The spelling was later changed to Å.

Next