Harry potter bursdag. I Nøstes lille hule: Harry Potter Bursdag 2019-11-30

Barnebursdag

harry potter bursdag

Den kjende Harry Potter-logoen som blir brukt i alle filmane. Har lagd alt bortsett fra H. Eit svar på dette er at datoen då den «verkelege» Nicolas Flamel blei fødd ikkje har nokon samanheng med Nicolas Flamel i Harry Potter. Eitt problem i høve til den verkelege verda involverer den historiske personen. Etterkvart finn Harry ut meir om fortida si, møter på mange utfordringar og må prøve å overvinne Voldemort.

Next

Barnebursdag

harry potter bursdag

Det er minst éin i bøkene. Ved hjelp av informasjon frå bøkene har lesarar laga ei tidsline som viser kva handlingar som skjedde på kva tidspunkt. I den same boka feirar Nesten-Hodeløse Nikk den 500. . Dette blir vanlegvis forklart med kunstnarisk fridom.

Next

Harry Potter og de Dødes Forbannelse Chapter 1: En helt vanlig bursdag, a harry potter fanfic

harry potter bursdag

Til dømes i er både og oppgjevne som , og i er si rettssak sett til , sjølv om fans etter nøye lesing av teksten har komme fram til at rettssaka ikkje kan vere seinare enn i. Det fekk han av den vonde trollmannen då han var spedbarn. Ifølgje tidslina ville dette finne stad sommaren , medan PlayStation ikkje blei sleppt før i 1994 i , og i september i. Rektor på Galtvort under Tom Venster si tid ved skulen var. Hei: Mitt navn e Christel, æ e 24 år og bor i Tromsø. Serien blei produsert av David Heyman med skodespelarane , og i hovudrollene som Harry Potter, Ronny Wiltersen og Hermine Grang.

Next

Tidsline i Harry Potter

harry potter bursdag

Flamel blir nemnt å vere 665 år gamal i den første boka, medan den verkelege Nicolas Flamel ikkje ville ha nådd denne alderen før i 1996. Dette oppstår når Harry skriv eit brev i. Filmane handlar om som på elleveårsdagen sin finn ut at han er. I år blei det endelig Harry Potter bushdag, og dagen blei en stor suksess! Under denne perioden var ikkje rektor, og ville ikkje hatt nokon autoritet over kva fag som er forbodne ved Galtvort. Humlesnurr er spesielt streng på det. Venster tok namnet «Fyrst Voldemort» og starta jakta si på og udøyelegdom.

Next

Barnebursdag

harry potter bursdag

Serien er distribuert av og består av åtte som byrjar med 2001 og endar med 2011. Det er òg sjølvmotseiingar i bøkene på dette området. Harry skjøna kva side Sirius stod på og Petter Pittelpytt blei funnen og stakk av. Kvar av filmane er i dei 35 høgaste innteninga nokon gong. Han reiser til trollmannskulen for å få opplæring i trolldomskunst. Harry Potter og Dødstalismanene, den sjuande og siste romanen i serien, er delt inn i to delar. Serien inneheld òg referansar og tilbakeblikk til ting som skjedde før denne tida.

Next

I Nøstes lille hule: Harry Potter Bursdag

harry potter bursdag

Harry fekk vite kva den første spådommen til professor Rummelfiold var, og den magiske verda blei merksam på at Fyrst Voldemort er attende. Dette kan vere ei følgje av at Humlesnurr overtalte Duppel til å forby emnet, sidan han sannsynlegvis var ein av dei politisk mektigaste professorane ved skulen. Samstundes øydela han den første til Fyrst Voldemort. Sjølv om Nesten-Hodeløse Nikk fortel at han har vore daud i «nesten 400 år» i kapittel 7 i , er dette truleg ein feil frå forfattaren si side, og difor har fans valt datoane ut frå dødsdagen til Nikk. Det er òg eksempel på at tilbakeblikk eller minne ikkje gjev meining i tidsperioden dei ser attende på. Handlinga i -serien spinn seg ut i tida frå , då fyller elleve, til.

Next

Barnebursdag

harry potter bursdag

Mykje av filminga fann stad i i Hertfordshire i England, som i 2012 opna guida turar for skodelystne. Gygrid blei dømt for åtaka. Filmmusikken blei hovudsakleg skriven av , , og. Ein kan også finne ut av tidslina frå å lese på gravene til faren Jakob og mora Lilly til Harry då dei var i Gudriksdal i. Fire regissørar jobba på serien: , , og. Rowling's Wizarding World, sett i tida før Harry Potter-soga finn stad, byrja med 2016.

Next

Filmserien Harry Potter

harry potter bursdag

Brevet inneheld ein referanse til at eig ein. Ho døydde kort tid etter at sonen er fødd, og han voks opp på ein. Boka blei sleppt i , så dette er sannsynlegvis ein feil frå forfattaren si side. Skal ikkje brukes uten tillatelse. I år fikk æ endelig bushdagen æ har venta på i ca 13 år! Til dømes seier i sitt umodifiserte minne i til at «er eit forbode fagemne ved , du veit. Harry Potter la ut på jakt etter dei fire siste som Fyrst Voldemort hadde gøymt delar av sjela si i.

Next