Herre gud ditt dyre navn og ære tekst. Norsk salmebok 2019-12-05

Herre Gud, ditt dyre navn og ære

herre gud ditt dyre navn og ære tekst

Foruten ovennevnte versjoner, er salmen gjendiktet på , på av , på av i , på og på engelsk. Barokken var tilpasset den dominerende styreformen i samtiden: eneveldet. De mange gjentagelsene har også paralleler i den gammeltestamentlige poesi, salmene. Bilder med sterke kontraster og overdrivelser blir brukt. Salmen er skrevet av Petter Dass i 1698.

Next

Petter Dass: Herre GUD! Dit dyre Navn og Ære (salme)

herre gud ditt dyre navn og ære tekst

I Dass' Peder Dassis Lovsang er det anført i margen, hvilke bibelsteder som ligger til grunn for salmen. Han nevner både steinbit og sei, torsk og skrei i lovprisningen av skaperverket i originalversjonen av «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» N13 278, vers 4. Den hadde 8 vers og var mer trofast mot Dass orginalversjon, om end i moderne rettskrivning. Denne version har muligvis vært grunnlag for dikterpresten 1618—1688 islandske gjendikting så tidlig som på , «Herra þér skal heiður og virðing greiða». De vers, som Jensen, har bevart er versene 1, 5 og 8.

Next

Herre Gud, ditt dyre navn og ære

herre gud ditt dyre navn og ære tekst

«Chapter 10: Nordic Protestantism to the Present Day». Salmen Herre Gud, ditt dyre navn og ære er en læresalme som hadde som mål å forklare og utdype hva det vil si at Guds navn skal holdes hellig. Den står for øvrig veldig godt på sine egne ben. Samtidig med at det er flot poesi, siger den tingene i sin direkte formidling af troen», samt at Dass med sangens andet vers formidler «Gud som den store skaper». Den manglende angivelse medførte at et stort antall til teksten har blitt brukt. I står den på nummer 268, i på nummer 448 Hearrá lehkos gudnejahttojuvvon og i på nummer 7.

Next

Herre Gud ditt dyre navn

herre gud ditt dyre navn og ære tekst

Og det er ikke til å stikke under en stol at den også har vært med på å prege folks tanker om Gud. Her har den speciel status som nummer 1 i Norsk salmebok 2013. Salmen er bearbeidet og forkortet av Gustav Jensen for Landstads reviderte salmebok i 1909. I fortsettelsen av salmen synger vi om fuglesang som «fyller busker og trær» og barnet «som blir vekket varsomt av vinden». Det hele ender med et fromt ønske og en bønn om at forfatter og lesere må lykkes i å kjempe mot synden og oppnå et evig liv hos Gud str.

Next

001 Herre Gud ditt dyre navn

herre gud ditt dyre navn og ære tekst

I har den fått nummer 1, og står som en overskrift til hele salmeboken i en seksjon for seg selv. Men ved at salmen er skåret ned til bare tre strofer, mister vi noe av særpreget ved den opprinnelige salmen. I denne salmen forklarer Petter Dass at selv om verden forgår, skal Guds rike for evig bestå. Salmen er en lovprisning til Gud. Og det er ikke til å stikke under en stol at den også har vært med på å prege folks tanker om Gud. Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal tillike, hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne, men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike.

Next

Norsk salmebok

herre gud ditt dyre navn og ære tekst

Gustav Jensens versjon kom inn i norsk salmebokstradisjon med nr. Vi siterer strofe tre NoS : Høye hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal til like. Den kendeste folkemelodi stammer fra. Det første vers er en lovprisning av. Nå står salmen både med engelsk tekst og med Eyvind Skeies norske oversettelse i Norsk salmebok 2013 nr.

Next

Norsk salmebok

herre gud ditt dyre navn og ære tekst

I barokken var det naturlig å bruke sterke og dramatiske virkemidler for å uttrykke sine følelser og sitt religiøse syn. Hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne, men opp skal rinne, som solen skinne, Guds rike. Han virket som prest i Alstadhaug prestegjeld i Nordland. De samme har den norske sopran , på albumet Mine Besette Salmer. Her dynges effektene på hverandre på en helt overveldende måte: avgrunner, skoger, stein, skjeletter, hval, ulike fiskeslag, mennesker, engler, djevler, jord og himmel.

Next

Petter dass: Herre Gud.

herre gud ditt dyre navn og ære tekst

Det er , der lægger sangstemme til Filippa, der ellers spilles af. I første hoveddelen finner vi de store perspektivene i rom og tid: Den ene Gud og de utallige skapninger. I Norsk Salmebok finner vi strofe en, fem og åtte av salmens i alt 16 strofer. Vi mister det personlige aspektet som mer står i fokus i siste delen av salmen. Denne oppramsingen et forøvrig et typisk Petter Dass-trekk. Den er en del av et større verk der hele Luthers katekisme blir gjennomgått.

Next

Norsk salmebok

herre gud ditt dyre navn og ære tekst

De bevarte håndskrifter angir en ukjent og mest sannsynlig verdslig melodi, Vill ey bonden laate vel, som kun kjennes fra håndskriftene. Kongen hadde all makt og styrte på Guds vegne over sine undersåtter. Dette fornemmes gjennom hele salmen. Teksten favner både morgenen og kvelden og er en sterk lovprisning av Skaperen. Lange, omstendelige og snirklede formuleringer og et overlesset språk er typisk. Salmen var skrevet i , en tidsepoke som omhandler europeisk kunst fra 1600-tallet til 1700-tallet.

Next