Hvordan skrive kilder. Bruke og referere til kilder 2019-12-03

Wikipedia:Bruk av kilder

hvordan skrive kilder

Du kan gjerne legge inn hint til hva som skal skje videre i artikkelen slik at leseren ønsker å lese videre. Videre er det fastsatt at personnavn ikke skal kunne søkes fram i offentlig journal når oppføringen er eldre enn tre måneder. Hvis boken du har brukt er første utgivelse oppgis ikke utgaveinformasjon. Det betyr også at vi vanligvis ikke bruker kilder og referanser på årstallssider og lignende. Århus C : Systime, 2010 Landrock, P. I kildelisten: I fodnoten: Blog Frich, M.

Next

Wikipedia:Bruk av kilder

hvordan skrive kilder

Vi skal se på tre mulige avslutninger. Om dette brukes foran den eksterne lenken så bør en slik mal påføres alle lenker i listen. Svaret er enkelt: Ved å ha et bevisst forhold til bruk av kilder, og ved å referere til alle relevante kilder på en hederlig måte innen et standardisert oppsett som er akseptert ved det fagmiljøet som skal vurdere ditt skriftlige arbeid. Bok med redaktør er Dersom du skal referere til et kapittel i en redigert bok, se eksempel bokkapittel. City: noveller om unge i storbyen. For at dette skal fungere så må metadataene gjøres tilgjengelig via kjente industristandarder, slik som , , eller , eller så må det skrives egne translators for som den underliggende mekanismen i.

Next

Lær deg å bruke kilder riktig

hvordan skrive kilder

Hvis det er en skriftlig, publisert kilde, skal det komme fram på en standardisert måte hva og hvor denne kilden er om henvisningen er fra en bok, en tidsskriftartikkel, en avis, fra en internettadresse, fra en lapp på en oppslagstavle osv. Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre. For eksempel finnes det egne typer for bøker, artikler, osv. I referanselista International Organization for Standardization. Det bør også brukes ved direkte sitat med sidetall og verk eller nettside. Visibility aids for pedestrians and cyclists: A systematic review of randomised controlled trials.

Next

Hvordan sette opp litteraturliste

hvordan skrive kilder

I andre kirker er de som regel glatte. Les oppgaven du fikk av læreren din flere ganger. Du kan bruke andres arbeid og materiale som kilde til informasjon om temaet ditt og som støtte og illustrasjon av dine resonnementer. Disse regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Teksten begynner altså på samme sted som den startet.

Next

Hvordan oppgi kilder i teksten?

hvordan skrive kilder

Her må årstall og dato nevnes. Sammendrag hentet fra Eks: Ghezzi, A. I Kildekompasset ser du eksempler på hvordan ulike informasjonskilder skal føres opp i litteraturlista, og Hvordan skrive oppgave Del 1: Å skrive en fagtekst Kapittel 2 handler om hvordan man best kan strukturere en fagtekst. Henvisningene kan være i form av referanser, men kan også navngi verket direkte. Klikk her for å logge inn.

Next

Kildeoversikt: litteraturlister/referanselister

hvordan skrive kilder

Som en tommelfingerregel så brukes referanser ved siteringer av et utsagn, en setning eller mindre. Kontakt faglæreren på emnet ditt. Noen av disse standardene legger opp til at en kan utvide dem, og i noen tilfeller er de også utvidet på ustandard vis. Så får du latterkikk … Du gråter aldri. Det betyr at det blir en enklere overgang fra videregående skole til andre utdanninger. · En artikel er en del af et tidsskrift eller en avis, og den kan være trykt eller online.

Next

Bruke og referere til kilder

hvordan skrive kilder

Du refererer korrekt ved å angi kilde i teksten med en henvisning og oppgi fullstendig informasjon om kilden i referanselisten også kalt litteraturliste eller bibliografi. Du er nesten aldri lei deg. Plagieringskontroll Det er utviklet egne verktøy for plagieringskontroll. Hentet fra Merk: Dersom du ikke har eller kuttes opplysningen bort. Når du først har valgt et system, må du holde deg til det.

Next

Kilder og kildebruk / Skrive og referere / Bibliotek / Hovedsiden

hvordan skrive kilder

Den ene måten er å gjøre det helt klart hvilke deler kapitler og avsnitt med tilhørende referanseliste den enkelte har bidratt med slik at det blir klart hvem som har ansvaret for hvilke deler av teksten som leveres. Jeg studerer for tiden nasjonal og internasjonal politikk. Dette minner om en novelle, hvor språket gjerne er skildrende. Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette brede felles tjenestepensjonsordninger. Indirekte sitater parafraser Et indirekte sitat er en omformulering av den originale teksten.

Next