Innsiden helse bergen. Ledige stillingar 2019-11-30

Våre sjukehus

innsiden helse bergen

I MinGat finn du informasjon om arbeidstid og løn, mellom anna oversikt over vakter og timelister. I utgangspunktet nei, meningen er at hver enkelt bruker kun skal ha ett token. Det inneber god kommunikasjon både internt på sjukehuset og mellom sjukehuset og pasientar, pårørande, media og befolkninga generelt. For å komme i gang med 2-faktor se avsnittet under. Vi bruker SharePoint som publiseringsløysing og er derfor fleksibel med tanke på tilgangsstyring og tilrettelegging for kvar einskild funksjon og avdeling. Kultur Kommunikasjonsavdelinga har ansvar for mange av kulturaktivitetane og trivselstiltaka på sjukehuset.

Next

Ledige stillingar

innsiden helse bergen

Men intranettet er like viktig som ei felles arbeidsflate. Vi har også ansvar for ei rekke kulturaktivitetar retta mot pasientar, pårørande og tilsette. Telefon: tirsdag og torsdag kl. Hva er forventet leveringstid for de ulike tokentypene? Nei, 2-faktor er et tillegg til smartkort, og skal brukes når en logger på enheter en eier selv, for eksempel fra et nettbrett eller en hjemme pc. Telefon: E-post: Strategisk rådgiving Kommunikasjonsavdelinga bidrar med rådgiving i ulike prosjekt i sjukehuset og til klinikkar og avdelingar i ulike saker som treng satsing på kommunikasjon.

Next

Helse Bergen HF

innsiden helse bergen

Vi har heimevakt og er ikkje til stades på sjukehuset. På den måten kan vi få viktig informasjon som vi kan lære av og bruke i vidareutviklinga av tilbodet til pasientar og pårørande. Pasientbibliotek Pasientbiblioteket på Haukeland tilbyr utlån av bøker, filmar, musikk, aviser og tidsskrift til pasientar og pårørande. Vi er alle ulike med forskjellige roller, men vi har eit felles mål om at vi skal vere best mogleg på det vi gjer. Her skal du velje arbeidsgivar og sende sjukemeldinga til arbeidsgivaren digitalt.

Next

Våre sjukehus

innsiden helse bergen

Oppstart etter nyttår blir 2. I tillegg vil 2-faktor gi oss en mulighet til å gjøre mer innhold tilgjengelig utenfor Helse Vest sitt nettverk på en sikker måte. Behovet vårt for arbeidskraft er ikkje berre innan helsefag, vi treng også teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse. Vi bruker ulike kanalar, som for eksempel eigne nettsider, sosiale media og brosjyrar. Hva er forventet leveringstid for de ulike tokentypene? Da kan du kontakte Lytteposten.

Next

2

innsiden helse bergen

Det er for å øke sikkerheten og sørge for at uvedkommende ikke får tilgang på informasjon de ikke skal ha tilgang til. . Dette er eit tilbod til pasientar og pårørande som ønskjer å gi ei tilbakemelding om korleis dei har opplevd møtet med sjukehuset. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Vi har alltid behov for dyktige og motiverte fagfolk innan dei fleste helsefaglege område. Alle avdelingane på Haukeland bruker «Innsiden» som eit arbeidsverktøy og intern kommunikasjonskanal i si avdeling. Kvart år rekrutterer vi om lag 1000 nye medarbeidarar.

Next

Slik brukar du MinGat heimanfrå

innsiden helse bergen

Brukarrettleiing for 2-faktor pålogging Digital sjukemelding Frå 15. Kommunikasjonsavdelinga i Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har ansvaret for både intern og ekstern kommunikasjon. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt. Dette trenger du å vite om 2-faktorløsningen i Helse Vest Hva er en 2-faktor sikkerhetsløsning? Helse Vest sine brukere er kjent med løsningen blant annet for pålogging til MinGat. Mange vil gi pengar, andre vil bidra med tenester som kan gjere kvardagen for pasientane på sjukehuset litt betre, til dømes gjennom konsertar. Fysisk kodebrikke må klargjøres før den sendes ut. Opningstider: Måndag, onsdag og fredag Kl.

Next

Slik brukar du MinGat heimanfrå

innsiden helse bergen

Det tar ca 1 uke før du mottar kodebrikken hjem i posten. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. I autentisering pålogging finnes det tre metoder, disse er noe man vet, noe man er og noe man har. I autentisering pålogging finnes det tre metoder, disse er noe man vet, noe man er og noe man har. Vi har også medarbeidarar med grafisk kompetanse som bistår i utforming av ulike typer pasientinformasjon. Kontakt Kommunikasjonsavdelinga på Vi les kun e-post kvardager i ordinær kontortid dersom ikkje anna er avtalt.

Next

Våre sjukehus

innsiden helse bergen

Kulturbryggaren er også bindeleddet mellom sjukehuset og dei som ønskjer å gi eit bidrag. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. Vi er rundt 11 800 menneske frå alle verdsdelar og over 30 forskjellige nasjonar. Det vil seie at alle medarbeidarar skal motta og sende sjukemelding og søknad om sjukepengar digitalt til sin arbeidsgivar. Ta kontakt på 55 97 65 40 eller. For eksempel passord, fingeravtrykk og adgangskort.

Next