Jens kihl. nyevegar (2013): Jens Kihl: (retorikk) 2019-12-03

Dette er også Noreg. Kommunal feelgood

jens kihl

Dessverre knapt berre Liv Signe Navarsete og Atle Hamar som held det nivået i dag. Storleiken på denne enorme eininga er langt meir dramatisk enn for oss «her nede. » Alt eksisterande Finnmark som alt har landets største kommune, Kautokeino, har like lang reisetid mellom Alta-Kirkenes som Førde-Oslo. Hustad er ein av landets beste journalistar, og det meiner eg også etter denne teksten. Klarsynt Det er viktig å leggje til rette for at eit mangfald av yrkesgrupper kan arbeide i offentleg sektor, slik at oppgåvene kan bli løyst på best mogleg måte. Høgtropande prostitusjon ved å by seg fram til lågaste pris har ikkje bore frukt.

Next

Jens Kihl

jens kihl

Vi møter Malin som er lærar på Noregs minste skule på Finnskogen. Prøv å vise korleis dei ulike verkemidla appellerer til etos, logos og patos. Her ligg løysinga for framtidas velferdsstat. Noreg blir litt betre av at dei står på. Vi dreg på strikkekafé i Loppa og på kommunessafari med ordføraren i Hasvik.

Next

nyevegar (2013): Jens Kihl: (retorikk)

jens kihl

Dette skal bli enda større. Toje er ein av dei som har oppdatert posten og peika på kor svak teksten er. Kihl samanliknar tvangssamanslåinga av Sogn og Fjordane og Hordaland med tilsvarande lagnad for Finnmark og Troms. Då eg møtte profilar som t. På direkte spørsmål svarer ho at teksten er «Ganske underholdende og ganske spekulativt». Jens Kihl er oppvaksen i Ullevål Hageby i Oslo, og er ein norsk journalist og målmann. Sogn og Fjordane er for velutstyrt med for mykje potensiell kapital til å stå ubrukt.

Next

Kva skjedde i presseklubben?

jens kihl

Er det fornuft eller føleri? Fra høsten 2018 jobber han i som politisk kommentator og skal i hovedsak dekke det politiske bildet innenriks. Ved sjukehusa er det for fåe legar. Kjersti Bjørkmo vart fødd på Vestvågøy i Lofoten, er oppvaksen i Tromsø og bur no i Oslo. Kihl tek oss med på ei reise gjennom Noreg med nokre stopp i utvalde kommunar i Dette er også Noreg. Ho er lyrikar og fast spaltist i Tidsskriftet Samtiden. Blant dei mektigaste fylkespolitikarane våre den gongen, Harry Mowatt Ap , vart til slutt kasta ut av fylkestinget.

Next

Poesi over kommunenoreg: Kjersti Bjørkmo og Jens Kihl

jens kihl

Kommunesamanslåingane har vekt sterke kjensler over heile landet. I ei tid Russland luftar musklane sine utanfor stovedørene til dei «der oppe» på ein måte dei ikkje har gjort sidan 80-talet, vert helikopterbasen like godt flytta til Rygge. Noreg blir litt betre av at dei står på. Frå Bokmeldingar Kihl skriv lett og morosamt og gir meg både aha-opplevingar og refleksjonar. Gjennom ei reise på kryss og tvers i Noreg, frå Nesseby til Nesodden og frå Nissedal til Nordkapp, møter vi menneske som ikkje berre elskar heimstaden sin, men som er brennande engasjerte i skulen, arbeidsplassane, sjukeheimen og strikkeklubben.

Next

Jens Kihl kjem til leiarmøtet

jens kihl

Frå hausten 2018 har han jobba i Bergens Tidende som politisk kommentator og dekkar i hovudsak det politiske biletet innanriks. Jens Kihl Foto: Jarle Vines Født 33 år Utdannet ved , Beskjeftigelse , Nasjonalitet Utmerkelser Jens Kihl født er en norsk journalist og , oppvokst i i. Årdølane som hadde dobbelt av alt såg til slutt trass langvarige åtvaringar frå Hydro om nedbygging av verket deira, at dei måtte tenkje nytt og annleis. I annleisfylket står folketalet bom fast medan nabofylka har skote i vêret. Det tradisjonsrike jordbruksfylket har ikkje makta blir reiselivsfylke og på ingen måte framtidsfylket. Jens Kihl og Kjersti Bjørkmo har båe gjeve ut bøker om norske kommunar i haust, men med eit forbløffande likt utgangspunkt går bøkene i svært ulik retning.

Next

Kihl, Jens: Dette er også Noreg

jens kihl

Vi møter Malin som er lærar på Noregs minste skule på Finnskogen. Når tre etestader vart lagt ned i Førde i sommar syner det at folk har falle i søvn på nytt. Han vil ikkje arbeide for å integrere synske meir i det daglege politiarbeidet. Helga Pedersen, spurde ho meg, kjenner du Harry Mowatt? Men dei fleste som har følgt metoo-sakene i politikken det siste året må vel ganske raskt sjå at teksten inneheldt temmeleg frie spekulasjonar? Er det fornuft eller føleri? Ho debuterte i 2014 med diktsamlinga Jeg har prøvd å bli venn med dyrene. Skal Sogn og Fjordane lukkast på den vegen lyt evna til å tole og bere risiko over tid saman med nye krafttankar på bordet snarast. Viss ikkje er det over og ut for Vestland. Vi prøver å finne ut kor mykje Bremanger kommune eigentleg brukte på ein tilflyttingsvideo med Madcon.

Next

Kva skjedde i presseklubben?

jens kihl

Det fekk dei uansett ikkje på Andøya, sjølv om profilerte strategpolitikarar kjempa med nebb og klør. » då Hydro fasa ut framlengs og baklengs for ein del år sidan. Viss folketalet-står-bom-fast-fylket vaknar til liv og det er tak i politikarane frå denne delen av Vestland, lyt dei klare få både viktige og strategiske kultur- og reiselivsoppgåver til sine fjordar. . Harald Birkevold skriv på Facebook at «Jeg synes det hører til god skikk at de som delte den opprinnelige saken og ikke har slettet den bør dele eller i det minste anerkjenne den nye, der beklagelsen framgår», og det synst eg i grunnen han har rett i. Bjørkmo skriv dikt med utgangspunkt i det fascinerande store og mangfaldige tilfanget av kommuneslagord i boka Hadde du bodd her hadde du vært hjemme nå.

Next

Jens Kihl kjem til leiarmøtet

jens kihl

Det tener han til ære. Ho og hennar klarsynte kollegaer får nemleg ikkje innsyn i sakene som er under etterforsking. Opphavleg publisert på hans i kjølvatnet av på Jon Hustad sin artikkel «». Han som hadde nettverk til den aller heilagaste delen av Ap-makta. Vi dreg på strikkekafé i Loppa og på kommunessafari med ordføraren i Hasvik. Og dei upopulære nattevaktene ved sjukeheimar bør overførast til varulvar, zombiar og andre som liker best å jobbe om natta.

Next

nyevegar (2013): Jens Kihl: (retorikk)

jens kihl

Kihl har reist på kryss og tvers i landet for å finne svar på spørsmålet om kommunereforma er i ferd med å rasere det som er bra med landet vårt, eller om det er vegen å gå for å sikre gode lokalsamfunn for framtida? Han kom, han såg, og han gav. Han var tidligere politisk aktiv med blant annet lokalpolitiske verv og som ansatt i , og medlem i arbeidsutvalget i. Journalisten Jens Kihl tok turen til alle landets kommunar for å finne ut kva som ligg bak. Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, kunne i samband med Arendalsuka fortelje kor bortanfor gale det er å legge ned militærflybasen på Andøya som liksom skal forsvare landet. I 2017 vann Jens Kihl Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar for sin bruk av nynorsk i Klassekampen.

Next