Karbonatomets kjemi. Karbonatomets kjemi by caroline s on Prezi 2019-12-01

Karbonatomets kjemi by Joar Nilsen on Prezi

karbonatomets kjemi

Grunnstoff som i utgangspunktet har dette: helium, neon, argon, krypton, xenon og radon, kallast. Det gjer dei fordi dei «strevar» etter å få , det vil seie at dei ønskjer å anten få fylt opp det ytterste elektronskalet sitt ved å overtar eller «låne» elektron frå andre atom, eller ved å gje frå seg eller «låne bort» elektrona i det ytterste skalet sitt til andre atom. Når klor og natrium reagerer med kvarandre, og natrium-atomet gjev bort sitt einslege elektron i det ytterste skalet til klor, vil begge få edelgasstruktur. Dei fleste kjende er organiske. Difor har oksygen ein større «trong» til å «låne til seg» enn å «låne bort».

Next

Karbonatomets kjemi by Lars Nilsen on Prezi

karbonatomets kjemi

Frem til begynnelsen av 1800-tallet ble organisk kjemi definert som den delen av kjemien som omfattet forbindelser som forekommer i levende organismer planter, dyr, mennesker. Sterke syrer gir fra seg mange H+- ioner, mens svake gir fra seg få. Desse grunnstoffa reagerer, som vi veit, ikkje med andre grunnstoff. Desse kan delast inn i grupper etter struktur og kva andre enn karbon dei inneheld. Det er fordi oksygen manglar berre to elektron i det ytterste skalet for å få edelgasstruktur, og oksygenet er «ivrig» etter å få tak i desse elektrona.

Next

Alkoholer

karbonatomets kjemi

For å forklare vidare kvifor dette gjer karbon så samarbeidsvillig til å inngå i kjemiske samanbindingar, må vi til. Da ble det vanlig å oppfatte organisk kjemi som karbonforbindelsenes kjemi, uansett om forbindelsene forekom i naturen eller ikke. Natrium har berre eitt elektron i sitt ytterste skal. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Karbon dannar villig kjemiske sammanbindingar med både seg sjølv og atom av andre grunnstoff. Klor manglar eitt elektron for å få fylt opp sitt ytterste skal.

Next

Karbonatomets Kjemi by on Prezi

karbonatomets kjemi

Hvert år fremstilles og oppdages det 300 000 nye. Det er likegyldig for karbon-atomet om det «låner» eller «låner bort» elektron i det ytterste skalet. Vi kallar det elektronparbinding fordi dei to atoma lar eitt elektron kvar gå i par i bane rundt begge atoma. Kva er det med karbon som gjer at det er slik? I uorganisk kjemi er det få moglegheiter når det gjeld å kombinere atom til molekyl. Grunnstoffet står i ei særstilling blant grunnstoffa. Det er like lett - eller like vanskeleg - for karbonatomet å oppnå edelgasstruktur ved å kvitte seg med som å skaffe seg 4 elektron til i det ytterste skalet.

Next

Karbonatomets kjemi by Joar Nilsen on Prezi

karbonatomets kjemi

Alle andre grunnstoff reagerer med kvarandre og inngår i kjemiske samanbindingar, anten ionebindingar eller elektronparbindingar. Hvorfor ser vi da en væske i den? Antallet kjente og veldefinerte organiske forbindelser er over 10 millioner. Dette stoffet blir normal dannet i nyrene hos mennesker og dyr. Kvart karbon-atom dannar fire elektronparbindingar med andre atom. Vi seier at karbon har fire. Ein skil òg mellom alifatiske t. Bindingane mellom atoma, der dei på denne måten låner elektron til og frå kvarandre, kallar vi.

Next

organisk kjemi

karbonatomets kjemi

Dermed har karbon fylt opp nøyaktig halvparten av det ytterste elektronskalet. Hva skjer når den knuser? Slik ser ein modell av metan-molekylet ut, når vi tar med valens-elektronane elektronane i det ytterste skalet i kvart atom. For det innerste skalet er talet 2, for her er det plass til berre to elektron, så er det skalet fullt. Når eit atom heilt overtar eit eller fleire elektron frå eit anna atom og på denne måten får fylt opp sitt ytterste elektronskal, eller eit atom heilt gjev frå seg eitt eller fleire elektron og får tømt sitt ytterste elektronskal, kallar vi atomet eit. .

Next

Karbonatomets kjemi by caroline s on Prezi

karbonatomets kjemi

If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Grunnstoff som ikkje er edelgassar, kan få edelgasstruktur på to måtar: anten ved å fylle opp det ytterste skalet, eller ved å tømme det ytterste skalet heilt for elektronar. I det neste skalet er det plass til i alt 8 elektronar. Navn på hydrokarboner: Metan — Etan — Propan — Butan — Pentan — Heksan — Heptan — Oktan — Nonan — Dekan — Endekan — Dodekan…. Når oksygen inngår elektronparbindingar med andre atom, vil det gjerne ha elektronpara hos seg mesteparten av tida. Då får vi salt NaCl.

Next

Karbonatomets kjemi by Casper Ruud on Prezi

karbonatomets kjemi

See our and for details. Karbonet har såleis ikkje nokon sterk «vilje» til det eine eller det andre, og det er difor eit atom som er lett å omgåast og «samarbeide med» for andre elektron - også andre karbonatom - som vil danne elektronparbindingar. Da man etter hvert ble i stand til å fremstille fra uorganiske i laboratoriene, ble teorien om livskraften forkastet. For andre atom, som hydrogen, er det motsett: Dei vil gjerne «låne bort» meir enn det vil «låne», fordi dei har få elektron i det ytterste skalet, og gjerne vil tømme det ytterste skalet. Dei blir då hangane saman i eit.

Next