Lärarförbundet norrköping. Lärarförbundet ombud 2019-12-04

Lärarförbundet

lärarförbundet norrköping

Du får oavkortad lön under kursdagarna och vi bjuder på lunch och kaffe. När något händer ska det också dokumenteras, föras föräldrasamtal och så vidare. Norrköpings Tidningar är Sveriges äldsta ännu utkommande dagstidning, grundad 1758. Det Vesa Saranpää syftar på är att kommunen 2016 beslutade att som fanns för elever med behov av särskilt stöd. Ring innan du besöker oss för att försäkra dig om att vi är på plats.

Next

Om Lärarförbundet Norrköping

lärarförbundet norrköping

Du når oss på 011-152253 eller via mejl. Kansliet är öppet alla dagar i veckan. Skulle det lösa situationen att anställa fler elevassistenter igen? Då kan lärarna eller elevteamet skjutsa hem barnet och får då en chans att prata med eleven och kanske föräldrarna. Men det fanns det inte pengar till och i höstas skars därför med 150 medarbetare — främst elevassistenter. För er som är intresserad av att bli ombud finns information om vad som ingår i uppdraget och vad Lärarförbundet har för utbildningar för att du skall bli stärkt i ditt uppdrag som ombud. Kurserna är kostnadsfria och sker på arbetstid.

Next

Lärarförbundet Student Norrköping

lärarförbundet norrköping

Skolorna har inte verktygen för att ta hand om dem, varken lokaler eller kunskaper. Utifrån systematiskt arbetsmiljöarbete kommer vi att arbeta med konkreta ärenden från era respektive arbetsplatser. Några kan eller får inte följa med alls, några får bara vara med på dagen. Grundutbildning för arbetsplats- och skyddsombud För våra arbetsplats- och skyddsombud har vi en obligatorisk grundutbildning på 3 dagar. Kom gärna med förslag vad vi i Lärarförbundet student i Norrköping kan hålla i för event. Man brukar säga att två elever i varje klass bevittnar våld i hemmet och jag förstår att ni inte kan ta alla samtal, men lära er att hänvisa till exempelvis kuratorn. Fackligt aktiva från 28 olika kommuner har funnits representerade, alla i ungefär samma storlek som Norrköping.

Next

Lärarförbundet ombud

lärarförbundet norrköping

Lärarförbundet har under det senaste året fått in ovanligt många arbetsmiljöärenden som rör utåtagerande elever, säger han. Efter kritik från Skolinspektionen, som menade att elever måste kunna få det stöd de behöver på sin hemskola, togs grupperna bort. Vi ger dig som medlem vägledning, stöd och service. Där kan du lära känna andra studenter i olika skeden av sin lärarutbildning , umgås och hitta på massor av roligt ihop. Man behöver se på det utifrån varje elev och dennes behov. Fackligt inflytande i arbetet är en utbildning för fackligt förtroendevalda i Lärarförbundet med uppgifter inom samverkan, systematiskt arbetsmiljöarbete och vad som i övrigt är förknippat med att utveckla det fackliga arbetet på arbetsplatsen.

Next

Lärarförbundet fick tips från Norrköping

lärarförbundet norrköping

Lärarförbundet Norrköping har ca 300 ombud som möter och lyssnar på våra medlemmar på sin arbetsplats. På den här webbplatsen hittar du information som riktar sig till dig som medlem i Lärarförbundet Norrköping. Den tar sin utgångspunkt i den vardag som ombudet verkar i. Länkarna här nedanför svarar på de vanligaste frågorna. Styrelsen har som målsättning att ha hög tillgänglighet för medlemmar. Exempel på områden är: lön, kompetensutveckling, arbetstid, förändringsarbete och arbetsorganisation. Kursen omfattar totalt 6 dagar.

Next

Lärarfacket oroliga för arbetsmiljön

lärarförbundet norrköping

Vi är Norrköpings största lärarfackliga organisation med drygt 3800 medlemmar. Målet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla sin strategiska kompetens och sin ombudsroll samt få kunskap om lagar och avtal. Under dagarna har även deltagarna kunnat ta del av flera föreläsningar. Att dessa togs bort är delvis orsaken till dagens situation, menar Vesa Saranpää. Samt att fråga elever hur det är i hemmet, i stället för att fokusera på diagnosen. För att möta behovet anställde skolorna fler elevassistenter.

Next

Lärarförbundet Student Norrköping

lärarförbundet norrköping

Välkommen till Lärarförbundets lokalavdelning i Norrköping! Av dessa ägnas tid, motsvarande ca 2 dagar, åt ett utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen. Här nedanför finns en beskrivning av kurserna. . Vi finns för dig som har frågor, behöver hjälp eller vill veta hur du kan engagera dig fackligt. Hon tipsade lärarna om det konsultativa team som Norrköping satt samman, något de kan ta med till sina kommuner.

Next

Lärarförbundet ombud

lärarförbundet norrköping

Du har kontakt med styrelsen genom områdesförhandlaren. Målet med Lärarförbundets fackliga arbete på arbetsplatserna är att förbättra medlemmarnas villkor och skapa goda förutsättningar för att nå målen för verksamheten. Fördjupningskurs för skyddsombud Kursen vänder sig till skyddsombud en är för dig som gått grundutbildningens eller har motsvarande kunskaper. Idag är Norrköpings Tidningar ett mediehus som bland annat producerar papperstidningen Norrköpings Tidningar, nt. Vi diskuterar relevanta frågor som löner och avtal.

Next

Lärarförbundet Student Norrköping

lärarförbundet norrköping

Det tar väldigt mycket kraft och tid från själva undervisningen. Välkommen att ringa Lärarförbundet Kontakt! Lärarförbundet ser positivt på detta, men menar samtidigt att det inte är tillräckligt. Vårt kansli ligger på Hospitalsgatan 20, 2 tr. Dit kan alla lärare komma och dra sina ärenden om man har en oro för ett barn. Följande moment ingår i kursen: - Vägar till fackligt och professionellt inflytande — förutsättningar i lagar och avtal - Att vara fackligt förtroendevald — uppdraget, rollen, förutsättningar - Arbetsrätt förr och nu — en historisk tillbakablick - Uppgift som genomförs på den egna arbetsplatsen och som syftar till att arbeta med ett konkret förbättringsområde tillsammans med medlemmarna och i samverkan med arbetsgivaren. Kursen bygger på problembaserat lärande, dvs. Här finns relevant information till er som är ombud eller Funderar du på att bli? Det är ett tips som ni kan ta med er till era kommuner! Ring eller mejla via kontaktformuläret här på sidan.

Next