Leena pakkanen. Leena Pakkanen liikuttui kyyneliin viimeisessä lähetyksessään 2019-12-02

Esiintymisvalmennus Leena Pakkanen

leena pakkanen

Tiedustelut ja ilmoittautumiset toimistollemme tai ryhmänohjaajalle. Syynä oli luja lukkarinrakkaus aamutelevisioon. Kysymykset voi lähettää sähköisesti tai tuoda toimistolle viim Lisätietoja 12 Word ja Excel mitä ne ovat? Ikkunan taakse saattoi ilmestyä kaikenlaista viheltäjää. Tiedoksi Muistathan seurata Pohjalaisen, Kyrönmaan, Pohjankyrön ja Keskipohjanmaa lehtien toimintapalstaa, Vaasa-ikkunan menot palstaa, Kokkola lehden ja Lestijokilaakson lehden toiminta- ja viikkomuistioita. Kolmen tunnin suora lähetys oli sekä toimittajille että tekniikalle aivan uusi tapa työskennellä.

Next

Leena Pakkanen

leena pakkanen

Kaikki vapaaehtoistyöstä ja Keikka-avun toiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita. Ryhmät ovat maksuttomia ja kaikille jäsenillemme avoimia. Kyllä löytyy laitteita, jotka vaan eivät toimi, mutta jotka T:n kaltainen näppärä ihminen korjaisi käden käänteessä. Pak­ka­nen on in­nos­tu­nut kes­kus­tan vir­tu­aa­li­sis­ta tu­pail­lois­ta, joi­ta voi seu­ra­ta ne­tis­sä. Kouluttajalla huippuhyvä asiantuntemus esiintymistilanteista ja niiden ohjaamisesta, miellyttävä, persoonallinen tapa esiintyä ja ohjata esiintymistä kannustavasti. Syksy on vierähtänyt nopeasti ja sen aikana on tapahtunut paljon. Pakkanen yllättyi, kun suoran lähetyksen lopussa mentiinkin uutisaiheista humoristisiin videopätkiin hänen uransa eri vaiheista.

Next

Leena Pakkanen

leena pakkanen

Oi­keu­den­mu­kai­suus ter­vey­den­hoi­to­a­lal­la pa­ra­ni­si Pak­ka­sen mu­kaan esi­mer­kik­si niin, et­tä köy­hem­pi hen­ki­lö yk­si­tyis­puo­lel­le men­ty­ään sai­si enem­män ke­la­kor­vaus­ta toi­meen­tu­lo­ra­jan ala­puo­lel­la. Hän pe­rää van­hus­ten avuk­si eri­lais­ta ikä­tek­no­lo­gi­aa ja van­hus­pal­ve­lu­y­ri­tyk­siä. Nimiehdotuksia toimistoille Nyt kaikki omaiset keksimään Vaasan ja Kokkolan toimistoille jotain tosi mukavaa ja luokseen vetävää nimeä. Hänet on palkittu sekä presidentin myöntämällä Suomen Leijonan ansioristillä että Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla. Löytyykö pihvi, sitä harjoitellaan kameran edessä. Itselläni on tilanne että eläkeikä on totta ja omaisen sairaus on lieventynyt ja ikäkin rauhoittaa.

Next

Esiintymisvalmennus Leena Pakkanen

leena pakkanen

Tosin kun olen ollut Vaasan kaupungin mielenterveysstrategian seurannan johtoryhmän kokouksissa siellä on vakuutettu, että ketään ei jätetä heitteille eikä laiteta sairaalasta ulos ellei ole paikkaa mihin kotiutetaan, samoin työtoiminnan ja kuntosalin ylläpidosta on luvattu huolehtia. Pak­ka­nen li­sää, et­tä mo­net ikään­ty­vät ovat myös omais­hoi­ta­jia omil­le van­hem­mil­leen. Aika kuluu ja elämä muuttuu sen mukana kaiken aikaa. Henkilövaihdoksia on tapahtunut runsaasti, eli vastaava omaisneuvoja Reijo Tuovinen näki ruohon vihreämpänä muulla ja päätti työsuhteensa aivan äskettäin. Suunnitelmat ovat hyvät, kannatan avohoitoa lämpimästi jos sitä on. Täällä on aikaa kuunnella ja keskustella, Björkman tiivistää. Omainen voi omaisneuvonnassa puhua ja käsitellä vaikeita asioita yhdessä yhdistyksen työntekijän kanssa.

Next

Esiintymisvalmennus Leena Pakkanen

leena pakkanen

Pitkäaikainen työntekijämme Kati Hakomäki lopetti keväällä ja hänen tilalle palasi Marja Rantakangas joka on ollut meillä ennenkin työssä. Siksi piti kehitellä muutaman minuutin inserttejä. Teen koulutettavien oikeista aiheista haastatteluja ja kerron, mitkä kohdat ja miten editoituina ottaisin valmiiseen juttuun. Pak­ka­nen liit­tyi kes­kus­tan jä­se­nek­si vuon­na 1968 opis­kel­les­saan Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­sa. .

Next

Leena Pakkasen taistelu syöpää vastaan jatkuu

leena pakkanen

Eniten huolestuttavaa on kuntoutujien asumispalvelut, koska niitä ei ole. Sivut eivät ole vielä kaikilta osin valmiit, tulemme vielä lisäämään sinne erilaista tietoa, mikä teitä omaisia voisi kiinnostaa. Se oli tärkeä juttu, kun lähetys sentään näkyi Brysselissä asti. Tämä siksi, että näin meillä työntekijöillä on mahdollisuus tehdä yrityskäyntejä ja tiedotustilaisuuksia yhdistyksestämme ja saada tällä tavoin enemmän omaisia tietoiseksi toiminnastamme. Jäsenmaksut Jäsentiedotteen mukana lähetämme myös jäsenmaksulaskut ensivuodelle. Joskus miettii myös, kun törmää oikein kiinnostavaan uutisjuttuun, että hitsi, mitä tuosta saisi irti.

Next

Inventaariota kuluvasta... (19.8.2018)

leena pakkanen

Ilmoittaudu toimistoillemme mikäli olisit kiinnostunut ohjaamisesta, ilmoittaudu myös mikäli haluaisit osallistua ko. Ta­voi­te pi­täi­si ol­la se, et­tä kan­sa­lai­set voi­si­vat elää ko­to­na ar­vok­kaas­ti mah­dol­li­sim­man pit­kään ja vas­ta vii­mei­ses­sä vai­hees­sa siir­ryt­täi­siin ras­kaa­seen lai­tos­hoi­toon. Omaiscafe Kokkolassa Omaiscafe ssa sinulla on mahdollisuus tavata muita omaisia sekä yhdistyksen työntekijöitä. Ensinnäkin yhdistyksemme nimi on nyt virallisesti FinFami Pohjanmaa ry, FinFami Österbotten rf. Sairaala on sellainen paikka, jossa pitää yleensä olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja kaikista sairaalan paikoista apua mieltä askarruttaviin asioihin ei ole välttämättä saatavilla, Björkman sanoo.

Next

Leena Pakkanen liikuttui kyyneliin viimeisessä lähetyksessään

leena pakkanen

Pakkaselle ruusun tuonut toimittaja Arto Nyberg vitsaili, että päivä on hieno valinta eläkkeelle jäämiseen, kun koko Suomi liputtaa. Kiitokset kuuluvat myös vapaaehtoistoimijoille ja hallituksen jäseniä heidän antamastaan arvokkaasta ja pyyteettömästä työpanoksestaan yhdistyksellemme, sillä ilman vapaaehtoisia henkilöitä ei yhdistyksemme toimisi. Ajattelin, että onpa hienoa olla samassa paikassa töissä kuin mutsi! Myöhemmin hän on toiminut muun muassa radion ohjelmapäällikkönä ja ohjelmajohtajana sekä Ykkösaamun tuottajana. Järjestämme ohjelmaa suomen- ja ruotsinkielellä, mutta kaikki ohjelmat ovat tarkoitettu kaikille jäsenillemme. Median kohtaaminen Erityisen suosittuja ovat haastatteluharjoitukset. Oman lisänsä siihen varmaan aiheuttaa valmistumassa oleva sote uudistus, jonka tuomia muutoksia emme vielä tiedä.

Next

Esiintymiskoulutus ja mediakoulutus

leena pakkanen

Syksyn aikana yhdistyksen kotisivut ovat uudistuneet, toivottavasti olette tyytyväisiä niihin. Pakkanen pyörittää nykyisin omaa viestintäkoulutusfirmaansa, jonka työt tehdään ihan säädylliseen aikaan. Äitini oli siellä nuorena tyttönä puotipuksuna. Sairaalan päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevalla palvelupisteellä työskentelee kahden potilasasiamiehen ja terveydenhuollon ammattilaisen lisäksi potilasyhdistysten edustajia. Nii­tä voi­si kes­kus­ta voi­si Pak­ka­sen mie­les­tä li­sä­tä. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser.

Next