Multi nettoppgaver 3a. Multi 3A/T Holster 2019-12-05

Multi 3a nettoppgaver

multi nettoppgaver 3a

Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer de faglige mål og lægger op til en fælles samtale i klassen. Med Planlæggeren kan du sammensætte kapitlerne i din egen årsplan, så det passer til dig og dine elever. Kapitlerne veksler mellem teori, aktiviteter og opgaver og afsluttes med en evalueringsside. Efter hvert kapitel er der desuden to sider med blandede opgaver til repetition af de faglige områder, som eleverne tidligere har arbejdet med. Du vil samtidig få et overblik over, hvilke færdigheds- og vidensmål der er i spil i din planlægning. Oppgavene er differensierte på tre nivåer til hvert tema fra læreboka, og har stor variasjon; innskriving av tall i ruter, trekke opp streker, klikke på et svar, eller spill med regning. Kaput 1992 påpeker at det er viktig at elevene ikke tar i bruk de digitale verktøyene før de har jobbet og fått en forståelse for de matematiske sammenhengene i det som skal læres.

Next

MULTI

multi nettoppgaver 3a

Dette var en veldig god analyse av nettressursen til Multi. Ved slik mangfold i variasjon og nivå vil elevene oppmuntres til å gjøre flere oppgaver, de ønsker å lære mer og blir engasjert. Elevbøgerne På hvert klassetrin findes en elevbog A og B. Hver oppgave har en unik nettadresse som kan brukes for eksempel i felles gjennomgang eller på lekseplan. Lærervejledning, kopimappe, opgavebog og i-bog Lærervejledningen indeholder side-til-side-vejledning, facit, uddybende forklaringer samt forslag til differentiering, udvidelsesmuligheder eller andre aktiviteter. Lead Times for Custom Orders are currently running 2 - 3 Weeks Lead Time - Time from order is placed until ready for shipping with the current production demand.

Next

Multi 3a nettoppgaver

multi nettoppgaver 3a

Syns det kan være et bra tillegg til de elevene som kunne trengt mer mengdetrening etter de er ferdige med en del av boka, det kan også ses på som et fint avbrekk fra matematikktimen. Printark er inddelt i U-ark som hører til grundbogens undersøgelser, A-ark som hører til aktiviteterne og E-ark som hører til de enkelte kapitlers evaluering. Beskrivelse av verktøyet Multi nettoppgaver 5. Elevene blir ofte presentert med 10 oppgaver i temaet de velger. Det var noen oppgaver vi ikke skjønte fordi det ikke var god nok forklaringer på hva man skulle gjøre, her er en av de: Referanser Kaput, J. .

Next

Multi 3A, 2. utg. Grunnbok

multi nettoppgaver 3a

We are seeing a number of orders shipping out well ahead of this projected window as well. Oppgavene er ikke de samme fra gang til gang, og elevene kan dermed øve flere ganger dersom de ikke er fornøyd med antall smileys. I temaet arbejdes der med kapitlets faglige indhold. Det virker som om det meste av oppgaver er repetisjon, noe som er nyttig, men kan også bli veldig kjedelig for elevene. Det er ikke lagt inn begrensninger i hvor mange oppgaver eller hvor mange forsøk elevene kan gjøre, heller ikke hvilket nivå eller trinn de kan velge. Nettsiden gir derimot lite rom for utforskning, eksperimentering, og elevene har i liten grad mulighet til å bruke egne tilnærminger for å løse oppgaver. Hvert kapitel afsluttes med en evalueringsside og indeholder desuden to sider med træningsopgaver på to niveauer Træn 1 og Træn 2.

Next

Multi 3a nettoppgaver

multi nettoppgaver 3a

Oppgavene er godt delt inn i kapitler og vanskelighetsgrad. Noen kommentarer og synspunkter fra 7. Grundbøgerne Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer læringsmålene samt ord og begreber. Det gir lite rom for egen tilnærming for løsning av oppgaven. Der er fokus på at inddrage bevægelse og digitale værktøjer. Kopimappen indeholder kopiark, som knytter sig til arbejdet med elevbogen.

Next

Multi nettoppgaver 5.

multi nettoppgaver 3a

Læs mere om hvordan du bruger Planlæggeren og tilrettelægger din årsplan. Derudover vil første side i hvert kapitel indeholde forhåndsviden, hvor elevernes eksisterende viden om emnet kommer i spil. De Flash-opgaver, som endnu ikke er blevet erstattet, kan midlertidigt afvikles fra hjemmesiden www. Noen elever kan oppleve dem som litt lite virkelighetsnære da animasjonene gjerne viser ting som ikke har med det matematiske temaet å gjøre. Ser det som ett av mange mulige verktøy til bruk i skolen og med læreren som har oversikt over og styrer hva og hvor mye elevene skal jobbe med verktøyet.

Next

Multi 3A, 2. utg. Grunnbok

multi nettoppgaver 3a

Lærervejledning, kopimappe og i-bog Lærervejledningen indeholder side-til-side-vejledning, facit, uddybende forklaringer samt forslag til differentiering, udvidelsesmuligheder eller andre aktiviteter. Hvert kapitel afsluttes med en evalueringsside og indeholder desuden to sider med blandede opgaver til repetition af de faglige områder, som eleverne tidligere har arbejdet med. I-bøgerne tilbyder nye muligheder for at inddrage iwb og pc i undervisningen. Nettoppgavene kan også brukes sammen med Smart Time og de har lydstøtte til og med 4. Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer de faglige mål. Fin analyse av verktøyet og ser på den som et fint tillegg til matematikkbøkene multi.

Next

Multi 3A/T Holster

multi nettoppgaver 3a

Det er derfor enkelt for læreren å legge inn lenke til ulike oppgaver og nivåer i læringsplattformen. Grundbøgerne Alle kapitler indledes med et introopslag, der kort præsenterer indholdet i kapitlet, samt de læringsmål, fagord og begreber der skal arbejdes med. We are working as quickly as possible to get all orders completed and shipped out to our customers. Nedenfor er et eksempel på tilbakemelding ved feil svar på en oppgave tilpasset nivå 2 for 7. Muligheter og begrensninger Nettsiden til Multi er utformet slik at elevene lett kommer i gang, den er selvinstruerende.

Next