Skattemyndigheten stockholm. Besök närmaste servicekontor och få svar på dina frågor om pension 2019-12-04

Öppettider för Skatteverket Stockholm i Stockholm.

Skattemyndigheten stockholm

Vi har förkortade öppettider på valborgsmässoafton och trettondagsafton. А Skattemyndigheten - этоименно управление. På den här sidan kan du se öppettiderna för Skatteverket Stockholm. Sök fr o m ett visst år - Skriv in det tidigaste året i första rutan, radera årtalet i andra rutan så att den blir tom. Det finns över 110 servicekontor från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.

Next

Besök närmaste servicekontor och få svar på dina frågor om pension

Skattemyndigheten stockholm

Kansliavdelningen ersattes i stort sett av administrativa enheten. Skatteadministrativa enheterna bestod av åtta skattekontor. E-tjänster Flera ärenden kan du sköta via e-tjänster istället för blankett. × Sök på ett visst år- Skriv in årtalet i första rutan. Ämnesord Arkivet omfattas inte längre av sekretess.

Next

Besök närmaste servicekontor och få svar på dina frågor om pension

Skattemyndigheten stockholm

Mikrofilmat kortregister över personer som avflyttat från Stockholms stad eller överförts till obefintlighetsregistret samt även avlidna och dödförklarade personer. Myndigheten utreder inkomstuppgifter och har en skyldighet att anmäla misstänkta skattebrott och andra brott. Skatteadministrativa enheterna bestod av åtta skattekontor. Skattekontoret входит в состав Skattemyndigheten. På ett och samma ställe kan få du en helhetsbild över ditt ärende. År 1989 skulle egentligen ha mikrofilmats som det övriga, men det verkställdes aldrig.

Next

Lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi

Skattemyndigheten stockholm

Före 1967, se Stockholm stads uppbördsväsens arkiv D V a. Avställning gjordes i tioårsperioder och från obefintliga sedan 100 år gått efter vederbörandes födelse. Mikrofilmat kortregister över personer som avflyttat från Stockholms stad. Därutöver fanns ett skatte- kontor för det gemensamma distriktet och ett för juridiska personer. Alla ord måste finnas med i posten för att ge träff. Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet i Sverige för frågor inom skatteförvaltningens hela område.

Next

Besök närmaste servicekontor och få svar på dina frågor om pension

Skattemyndigheten stockholm

Volymnumreringen avviker därför år 1989. Förlagorna har gallrats enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:6. Övriga avvikande öppettider finns för varje enskilt servicekontor. År 1991 skedde en sammanslagning av de Lokala skattemyndigheterna och Länsskattemyndigheten, så att Skattemyndigheten i Stockholms län bildades. Fögderichefen fick direkt under sig en biträdande fögderichef och en stab. Uteslut ett ord: Använd minustecken - för att utesluta ett sökord. Но Skattekontoret - это, скажем, районная налоговая инспекция.

Next

Besök närmaste servicekontor och få svar på dina frågor om pension

Skattemyndigheten stockholm

Detta gäller främst för dig som är företagare. Skattekontoret входит в состав Skattemyndigheten. Indelningen skedde vad sex skattekontor beträffar på geografiska grunder så att varje skattekontor ansvarade för vissa bestämda församlingar. Förlagorna har gallrats enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:6. Huvudmän för den Lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi var Överståthållarämbetet 1967-1968 , Länsstyrelsen i Stockholms län 1968-1986 och Länsskattemyndigheten i Stockholms län 1987-1990.

Next

Besök närmaste servicekontor och få svar på dina frågor om pension

Skattemyndigheten stockholm

Du kan skriva ut blanketten och fylla i för hand eller fylla i direkt i datorn. Före 1974 finns uppgifterna i Länsstyrelsen i Stockholms läns arkiv. Serier 33 st Referenskod Titel Anmärkning Mikrofilm. А Skattemyndigheten - этоименно управление. Sökrutan högst upp tillåter dig att hitta öppettider för vilket företag som helst i ditt land.

Next

Öppettider för Skatteverket Stockholm i Stockholm.

Skattemyndigheten stockholm

Kansliavdelningen ersattes i stort sett av administrativa enheten. Mikrofilmat kortregister över avlidna och dödförklarade personer. Förlagorna har gallrats enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:6. Avställning gjordes i tioårsperioder och från obefintliga sedan 100 år gått efter vederbörandes födelse. Но Skattekontoret - это, скажем, районная налоговая инспекция. Gäller personal som gått ur tjänst. Indelningen skedde vad sex skattekontor beträffar på geografiska grunder så att varje skattekontor ansvarade för vissa bestämda församlingar.

Next