Sotkamon jymy suunnistus. Ryhmiin ilmoittautuminen 2019-11-30

Kainuun Suunnistus

sotkamon jymy suunnistus

Suomen Suunnistusliitto oli yksi tapahtuman järjestäjätahoista ja myös taho, jolla oli saatavia tapahtumasta. Tämän lisäksi talkoolaisten kuluja syntyi mm. Talouden haasteet tulivat hyvin selvästi esille varsinkin viimeisen vuoden aikana ennen tapahtumaa. Bussipassia ei saatu riittävän houkuttelevaksi verrattuna omilla autoilla kulkemiseen. Liitto on saanut kilpailumaksunsa, mutta tullut vastaan muutamissa muissa kuluissa, kuten maajoukkueen majoituskuluissa ja kartoituskuluissa, kommentoi Suomen Suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Ilomäki. Toisena merkittävänä tappiota aiheuttamana toimintona oli järjestäjien organisoimien maksullisen bussikuljetuksen bussipassi hinnoittelun ja markkinoinnin epäonnistuminen.

Next

Kainuun Suunnistus

sotkamon jymy suunnistus

Tapahtuman järjestelyorganisaation kokoamisessa tehtiin virheitä ja etenkin talouspuolelle olisi pitänyt rekrytoida lisäosaamista ja lisäresurssia. Loppuosan maksuvelvoitteista Jymy on neuvotellut eri osapuolien kanssa ja päässyt osapuolia tyydyttävään neuvottelutulokseen, josta Jymy kiittää neuvotteluosapuolia. Yhteistyökumppanihankinnoissa jäätiin myös selkeästi asetetusta tavoitteesta. Pääyhteistyökumppanuuksissa ei saavutettu asetettua tavoitetta ja Kainuussa ei saatu yrityksiä houkuteltua kumppaneiksi toivotulla tavalla. Lähtökohtaisesti talkooväki olisi pitänyt pystyä sitouttamaan talkoisiin Sotkamon Jymyn eteen, mutta tässä ei onnistuttu. . Samoin eri osapuolten kanssa tehdyissä sopimuksissa olisi pitänyt olla tarkempi ja huolellisempi osapuolten välillä solmittujen velvoitteiden sisällöistä.

Next

Sotkamon Jymy

sotkamon jymy suunnistus

Televisioinnin ja kilpailuselostusten vaatimien kuuluttamoiden, nostimien, sähkötoimintoihin liittyvän kaluston sekä lisätilojen vuokrauksista kertyneet odotettua suuremmat kulut sekä mm lisäpaikoitustilan vaatimat työt nostivat kuluja yli budjetoidun. . . . . .

Next

Kainuun Suunnistus

sotkamon jymy suunnistus

. . . . . .

Next

Sotkamon Jymy

sotkamon jymy suunnistus

. . . . . . .

Next

Ryhmiin ilmoittautuminen

sotkamon jymy suunnistus

. . . . . .

Next

Kainuun Suunnistus

sotkamon jymy suunnistus

. . . . . . .

Next

Ryhmiin ilmoittautuminen

sotkamon jymy suunnistus

. . . . .

Next

Ryhmiin ilmoittautuminen

sotkamon jymy suunnistus

. . . . .

Next

Kilpailut

sotkamon jymy suunnistus

. . . . . . .

Next