Stories for kids in telugu. పిట్ట కథలు, బుర్ర కథలు, ఇంకా మరెన్నో... 2019-11-30

పిట్ట కథలు, బుర్ర కథలు, ఇంకా మరెన్నో...

Stories for kids in telugu

కొద్ది సేపు అలా విశ్రమించండి, ఇప్పుడే వస్తాను! దేశపు అంతరంగిక పరిస్థితులు ఇలా వుండగా, విదేశాల నుంచి కూడా చందనదేశానికి సమస్యల ఎదురు కాసాగాయి. అతడు రాజవుతూనే, తనకు పూర్తీ అనుకూలంగా ప్రవర్తించే సుప్రతీకుదనేవాడిని తన ప్రధానసలహాదారుడిగా నియమించుకున్నాడు. మనం ఆ అనంతుడిని పిలిపించి, రాజ్య క్షేమం కోసం యక్షిణి శైలికి వెళ్ళమని అడుగుదాము. ఇదే ఊతంగా చేసుకుని పొరుగు రాజు, విరజుడి రాజ్యంపై దండెత్తాలను కుంటున్నాడని గూఢచారులవల్ల విరజుడికి తెలిసింది. ఆ కాకులతో పిచుకకి స్నేహం అయ్యింది. నీకు మనిషిని పంపించాను, బండిని పంపించాను, పడవను పంపించాను! ఆ తర్వాత ముఖ్య మంత్రిని పిలిచారు.

Next

పిట్ట కథలు, బుర్ర కథలు, ఇంకా మరెన్నో...

Stories for kids in telugu

Telugu Stories Kids Stories is Collection of Telugu Stories Kids Moral Stories. ఆ సంగతి గ్రహించగానే, తను భిల్లరాజ్యపు పోలి మేరాలలో ప్రవేసిన్చానని గ్రహించిన సత్యపాలుడు, పరిసరాలను గమనిస్తూ, నెమ్మదిగా గుర్రం దిగాడు. అయినప్పిటికీ అనంతుడు కోపం తెచ్చుకోకుండా విరజుది పట్ల మిత్రభావాన్ని ప్రదర్శించేవాడు. తనకు తానై మదూలికను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పడానికి నిరాకరించినవాడు, కీర్తిసేన విషయంలో మరొక విషంగా ప్రవర్తించాడు. శాంతంగా, ఆత్మీయంగా ప్రవర్తించే అనంతుడు విరజుడికి కూడా నచ్చటంతో వారి స్నేహం దినదిన ప్రవర్ధమానం కాసాగింది. తరతరాలుగా అది చందనకు సామంత దేశం.

Next

Fairy Toonz Telugu

Stories for kids in telugu

బొంగురు గొంతు నీకు, అహంకారం నాకు స్వభావాలంకారాలుగా రాణించలేదు. అతడు క్రమేపీ చదువులో కొంత రాణిస్తూ, నానాటికీ అహంకారం పెంచుకుని, అనంతుడిని నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రారంభించాడు. విరజుడు కాస్త కొంగారుపడి, సుప్రతీకుడిని సంప్రదించాడు. కొంత సేపటికి మరో పడవలో కొంత మంది కనిపించారు. ఎప్పటికీ వాన ఆగటంలేదు, చలి గా వుంది, నీళ్ళ ప్రవాహం ఎక్కడా ఆగేలా కనిపించటంలేదు. యే ఆశ్రయం లేని గబ్బిలాలు ఇటు పక్షులు కాలేక, అటు మృగాలు కా లేక వంటరిగా ఉండిపోయాయి. ఆమెను మీరు వివాహమాదినట్లయితే, చిక్కులన్నీ ఇట్టే విడిపోతాయి.

Next

Telugu Stories Kids Stories for Android

Stories for kids in telugu

నన్ను అడిగిన వెంటనే నేను కూడా కుదరదు అంటే నా తల కూడా వెంటనే తెగేది. ఇతరులు మన మిత్రులను చూసి మన గుణం ఏమిటో నిర్దారించుకుంటారు. సభికులు, రాజ్యంలో వున్న వారందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ప్రాణాలకు తెగించి, ఆ కోనేటిలో దూకడం నా వల్ల కాదు! కొంత సేపటికి నీళ్ళు నడుము దాకా వచ్చేసాయి. ఒక రోజు పక్షులు నెగ్గితే, మరొక సారి జంతువులు నేగ్గేవి. యే దుర్భిణి, లండన్ దా అమెరికా దా అని అడగాలి. రాము గొడవ పడడం ఎందుకులే అనుకుని ఊరుకున్నాడు.

Next

👸Cinderella

Stories for kids in telugu

సభికుడు చిరునవ్వుతో తప్పించుకుని ఇంటికి చేరుకున్నాడు. మనసులో ఏ కల్మషంలేని ఆ పిచుకకో ఒక రోజు ఒక కాకుల గుంపు పరిచయం అయ్యింది. యుద్ధం జరుగుతున్నన్ని రోజులు యే జెట్టు ఈ విషయం గమనించలేదు. నువ్వే రాకుండా ఇక్కడ తిష్ట వేసావు. ఊరంతా నిప్పులా పాకిపోయిన ఈ వార్త ఇంట్లో వున్న అతని భార్యకి కూడా తెలిసింది. కోతి ఆ ముక్కను రెండు గా చేసింది.

Next

Fairy Toonz Telugu

Stories for kids in telugu

అంతరంగిక సమస్యలు కంటే, పొరుగు రాజులు సృష్ఠించే సమస్యలకే అధిక ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలన్న మంత్రి కేవలభట్ట సలహాలు తోసి పుచ్చాడంలోనే, అతడి రాజనీతి, చతురత వెల్లడవుతున్నది. కాని ఆ పిచుక మాట వినలేదు. దేశాన్ని సమర్థవంతంగ పాలించి, ప్రశాంత వాతావరణంలో దాన్ని వారసుల వరం చేయాలంటే, అందుకు కేవలం పట్టుదల, ధైర్య సాహసాలు మాత్రమే సరిపోవు, ఏంతో నిలకడ గల రాజనీతి, చతురత అవసరం. కాని అందంగా తయారవడము కాదు కదా, ఉన్న బలం కూడా కోలి పోయింది. ఏ జెట్టు గెలుస్తుంటే అటు వైపుకి మారిపోయి ఇటు జంతువులను, అటు పక్షులను రెండిటినీ మోసం చేసాయి.

Next

👸Cinderella

Stories for kids in telugu

స్వయంశక్తి దేవత దయవల్ల నా చిక్కులన్నీ విడిపోయాయి. ఇంతలో చెట్ల చాటునుంచి, భుజాన విల్లు, బాణాలు ధరించిన నూనూగు మీసాల భిల్ల యువకుడొకడు చిరునవ్వుతో సత్యపాలుడిని సమీపించాడు. తర్వాత ప్రచండవర్మను తనకు సామంత రాజుగా నియమించి, కీర్తిసేనా మదూలికలతో చందన దేశానికి తిరిగి వెళ్ళాడు. They then went to the ball, leaving Cinderella alone at home. గుర్రం బెదిరి, సత్యపాలుడు ఎంత ఆపుచేయ్యబోయినా ఆగక, వాయువేగంతో పరిగెత్తిన పిమ్మట, సమీపం నుంచి ఒక చిత్రమైన ధ్వని వినిపించింది. అనంతుడు ఏమాత్రం విసుగు చెందకుండా పాఠ్యాంశం విరజుడికి గ్రాహ్మయ్యేలా ఒకటికి నాలుగు సార్లు భోదించే వాడు. ఊళ్ళో వున్న వారంతా వరదనుంచి తప్పించుకోవటానికి, తమ ఇళ్ళను వదిలేసి పయి ప్రాంతాలకు బయలుద్యారారు.

Next

Pedarasi Peddamma Telugu Kathalu

Stories for kids in telugu

Please do not copy or reproduce. అలా కానప్పుడు మనకు రాజ్యమే మిగలదు. తమరు అనుమతిస్తే, ఆరావళీ పర్వత పాదాల వడ్డన వున్న కృష్ణచంద్రులవారి గురుకులంలో కొన్నేళ్ళు విద్యాభ్యాసం చెయ్యాలని వుంది. దేశ పాలకులైన రాజుల్లో ఇలాంటి గుణగణాలు సర్వ సాధారణం కాకపోయినా, అపూర్వం మాత్రం కాదు. అలాంటి పండంటి ఊళ్ళో ఒక సంవత్సరం ఉద్ధృతం గా వర్షాలు పడి, నది పొంగి, వరదలు వచ్చాయి.

Next

Pedarasi Peddamma Telugu Kathalu

Stories for kids in telugu

పూజరిగారు దేవుడి ధ్యానం చేసుకుంటూనే గుడి గోపురం ఎక్కి కూర్చున్నారు. మేము అందరం ఊరు వదిలి వెళ్లి పోతున్నాము, మీరు కూడా మాతో వచ్చేయండి! మంత్రం తంత్ర శాస్త్రజ్ఞాని, సాహసీ, నిస్వార్థ పరుడూ అయిన యువకుడు, ఆ సుడిలో ప్రవేశించి అక్కడ ఎదురయ్యే యక్షమాయను జయిన్చినట్లయితే, అతడికి అష్ట సిద్ధులూ, నవనిదులూ లభిస్తాయి, పరాజితుడైతే అక్కడి నుంచి నరక కూపంలోకి తోయ బాదుతాడు, అని వున్నది. Kids learn Moral Stories in telugu. ఆ రాజ్యం కూడా మనవసమైతే, తమరి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు నలుదిశలా మరింత ఇనుమడిస్తాయి! విరజుడి మాటకు అనంతుడు చాలా సంతోషించాడు. © Anu Bulusu and kathalu. Subscribe to our Geethanjali Kids and Nursery Rhymes Channel: - Cinderella - Princess Fairy Tales - Telugu Stories for Kids Telugu Kathalu సిండరిల్లా.

Next