Tusen millioner 5-7. Tusen millioner 5 2019-12-03

Tusen millioner 1

tusen millioner 5-7

Her finn du oppgåver som er delte inn i tre kategoriar til kvart kapittel. De to utgavene kan brukes parallelt i samme klasse. Elevene får også tilgang til Max fri, som er et interaktivt øvingsprogram for tilrettelagt opplæring i matematikk. Fasit til de alternative grunnbøkene Fasiten inneholder løsninger på oppgavene i de alternative grunnbøkene. I 2013 endret vi omslagene og designen på kapitteloppslagene.

Next

Tusen millionar 5

tusen millioner 5-7

Grunnbok A og B Hvert kapittel i grunnbøkene har samme struktur. Til slutt i kapitlet oppsummeres det viktigste lærestoffet. Oppgavene er ordnet i tre vanskelighetsgrader for differensiert undervisning. I hoveddelen arbeider elevene med ett og ett delemne, før de gjennomfører en liten test. Tusen millionar Ny utgåve 5-7 er Cappelens læreverk i matematikk for 5. Tekstmengden er redusert, og trening av grunnleggende ferdigheter og begreper er vektlagt spesielt. Nedanfor finn du ei lenkje til Max fri - eit gratis tilrettelagd øvingsprogram i matematikk.

Next

Tusen millionar 5

tusen millioner 5-7

Fra bestilling tar det 1-3 dager før prøvene er tilgjengelige Conexus Engage. I Tusen millioner er det lagt vekt på å skape en myk overgang fra 4. Oppgavebok Oppgaveboken inneholder oppgaver i tre vanskelighetsgrader. Prøvene kan kun bestilles av skoler og forutsetter at skolen bruker det nettbaserte verktøyet Conexus Engage. I hoveddelen arbeider elevene med ett og ett delemne, før de gjennomfører en liten test. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Next

Tusen millioner 5

tusen millioner 5-7

Til slutt i kapitlet oppsummeres det viktigste lærestoffet. Tusen millioner 5-7 tar utgangspunkt i elevenes eget språk for å kunne utvikle solide og gode begreper. Oppgåver til kapittel 4-6 kjem ut i oktober. Hvert årstrinn starter med en kort repetisjon, og det er lagt inn repetisjonsoppgaver etter hvert kapittel. . Prøvene er selvrettende og gir læreren god oversikt over måloppnåelse og progresjon på enkeltnivå og gruppenivå.

Next

Tusen millioner 7A : Grunnbok

tusen millioner 5-7

Etter testen arbeider elevene videre med oppgaver som er ordnet i to vanskelighetsgrader. Gjennom aktiv deltakelse, samarbeid og mange ulike oppgavetyper øver elevene sin matematiske forståelse. Hvert kapittel i grunnbøkene har samme struktur. Alternativ grunnbok A og B engangsbøker De alternative grunnbøkene følger hovedbøkene kapittel for kapittel og kan brukes parallelt med de ordinære grunnbøkene av elever som trenger forenklet lærestoff. For elever som trenger særskilt tilrettelagt undervisning, er det utviklet alternative grunnbøker med utfyllingsoppgaver.

Next

Tusen millioner 7A : Grunnbok

tusen millioner 5-7

Lærerens bok Lærerens bok er en ringperm med veiledning og målark til kapitlene i grunnbøkene, kapittelprøver og kopieringsoriginaler. Innholdet er det samme som i 2006-utgavene, og 2006-utgavene og 2013-utgavene kan brukes parallelt i samme klasse. Tusen millioner 5-7 Digital På fagnettstedet til Tusen millioner 5-7 fins interaktive oppgaver i tre vanskelighetsgrader til hvert kapittel i grunnbøkene, samt lenker til nyttige matematikknettsteder. Nettstaden er eit supplement til grunnbøkene. Fasit til grunnbøkene og oppgaveboken Fasiten inneholder løsninger på oppgavene i grunnbøkene og oppgaveboken. Etter hvert kapittel fins også utforskningsoppgaver og repetisjonsoppgaver fra hele matematikkpensumet.

Next

Tusen millionar 5

tusen millioner 5-7

Etter testen arbeider elevene videre med flere øvingsoppgaver. En elevlisens inneholder en halvårsprøve og en helårsprøve. . . . .

Next

Tusen millionar 5

tusen millioner 5-7

. . . . . .

Next