Valgomat vg. En oppdatert valgomat for 2017. Hvor passer dere inn? : norge 2019-12-04

Valgomat 2015

valgomat vg

Man kan jo ønske å øke formueskatten på luksusvarer og luksustomter, men senke skatten på kapital tilknyttet investeringer i bedrifter, men hva svarer man da?? Der finner man , det viktigste av alle dokumentene et parti har foran et valg, der ambisjonene for neste stortingsperiode er formulert for alle saksområder. Du kan markere for hjertesak ved påstander du mener er ekstra viktige. Me vil også tilrå å prøva andre valgomatar. Og her er det spørsmål om både private skoler, jernbanereform og kommunereform. Kommune- og fylkestingsvalet er unnagjort. Å stille for ei partiuavhengig liste krev sjølvsagt at ein stadig må forklare kva lista står for, i alle fall overfor utanforståande.

Next

Chaffeys blogg

valgomat vg

Og etter 1991 har Kina toppet listen. Der handlar det mykje om samarbeid eller motarbeiding frå sak til sak i praktisk politikk der ein kjenner konsekvensane av avgjerdene tett på. Da er det på tide å hente frem selve originalversjonen. Hvordan leverer de ulike partitestene på dette behovet? Jeg mener likevel, og på tross av disse viktige forbeholdene, at denne boken er vel verdt å lese, av tre grunner. Men fortvil ikkje om du synest det er vanskeleg å velja kva parti som skal representera deg! Spørsmål som klargjør ulike holdninger til kvalitet i skolen og åpenhet om resultatene i skolen i for eksempel Pisa-undersøkelser er ofte også gode til å få fram slike forskjeller. But more than 30% also came from renewable energy sources such as wind, solar, hydro and biomass.

Next

En oppdatert valgomat for 2017. Hvor passer dere inn? : norge

valgomat vg

Dagbladet er kanskje litt venstreorientert i begrepsbruk og vinkling av flere av sakene. Men hvilken partitest er best? I perioder produseres det ikke energi fra kull i det hele tatt, for første gang siden den industrielle revolusjon. Lokalval i Noreg byr på ein flora av partiuavhengige lister. Spørsmålet er om vi har vært for opptatt av straff i Norge, og om vi må tenke mer på at rusavhengige først og fremst trenger hjelp. Over tid bidrar også velstandsutvikling og befolkningsvekst til høyere strømforbruk.

Next

Hva skal du stemme? Ta TV 2s partitest

valgomat vg

Man kan si nei til flere flyktninger skal få kommer til Norge, men ikke om det betyr at det tar imot færre eller være som i dag. Hvilket parti skal jeg stemme på ved valget? Deretter følger Brasil, India, Russland og Sør Afrika. Via automatiske påminningar vart vi politikarar masa på inntil vi fulgte vår personlege lenke og svara på 34 konkrete påstandar i eit nettskjema. Men ut over det må den løfte frem noen viktige saker som er egnet til å skille partiene fra hverandre og som er viktige nok for velgerne til at de avgjør partivalg. En annen mulighet er at høy innvandring de siste ti årene gir vekst i antallet som tilhører andre religioner. Så lenge du veit kva du meiner, kan valgomaten visa kva parti som meiner det same som deg.

Next

Hva skal du stemme? Ta TV 2s partitest

valgomat vg

Andre valgomatar kan ha valt ut nokre andre spørsmål, og kan ha opna for vekting av spørsmåla. Ikkje heilt nøgd med resultatet av partitesten vår? Men uansett ble svaret Høyre. Men den klart største gruppen troende utenfor Den norske kirken er faktisk kristne. Med denne videoen er vi et skritt enda nærmere kilden. Men det som øker mest er vindkraft. Så vidt jeg vet sier de at de er mot regjeringens fraværsgrense, men for en annen, men ikke definert fraværsgrense. Men skal vi kunne utnytte disse mulighetene og legge til rette for gjenbruk av data og mer deling av data, er vi helt avhengige av å gjøre det på en måte som ivaretar og styrker personvern, sikkerhet og andre forhold som opprettholder et høyt tillitsnivå i samfunnet.

Next

Valgomat

valgomat vg

Aftenposten har også laget en forklarende tekst med litt relevant informasjon under samtlige spørsmål for de som synes de trenger det, og det kan jo være nyttig for oss alle. I tillegg måtte vi som ikkje stilte for kjende parti svare på om vi låg til venstre, i sentrum eller til høgre i det politiske landskapet. Jeg får finlese disse partienes programmer fram til valgdagen og så til slutt selvfølgelig la trynefaktoren avgjøre. Jeg kunne avsluttet med selve originalen fra 1980, som jeg publiserte på bloggen forrige helg, men jeg mener det er riktig å også ta med ytterligere en versjon av originalversjonen. I det første halvåret var Michael Wolff tilstede i korridorene i det hvite hus og Steve Bannon, forfatterens hovedkilde, var en av de sentrale beslutningstagerne. Det kan være bra at man ser svarene underveis, nettopp fordi den enkelte allerede har en formening om hvilke partier de er enig i.

Next

Valgomat 2015

valgomat vg

Den er i bevegelse nordover og sørover på grunn av endringer i vær og klima. Den går rett på spørsmål om skattene skal økes og er innom blant annet ruspolitikk, oljepoduksjon, politireform, forsvar, EØS og privat eldreomsorg. Vannkraftlandet Norge er ikke lenger alene om å ha en høy fornybarandel i elektrisitetsproduksjonen. En litt spesiell vri i denne er at du kan følge med på om partiene stiger eller synker i kurs underveis når du svarer. I tillegg har vi allerede varslet en ny stortingsmelding om mobil og bredbånd, som. Kommunisme og sosialisme er motsetninger til kapitalisme.

Next

NRKs valgomat 2017

valgomat vg

Det kan derfor hende du er mer enig med et annet parti i saker som ikke er med i partitesten. Men det virka som en ganske grei valgomat. Det er bare seks spørsmål, fire for å finne ut om man er på rødgrønn eller borgerlig side, og to for å finne rett parti innenfor blokken. Og et som har med endringer i forbruket å gjøre. Prioritering mellom saker er ikke lett å avklare i en valgomat. For det andre mener jeg at nærheten til Steve Bannons politiske påvirkningsbutikk, og videreformidlingen av Bannons temmelig ufiltrerte beskrivelser av hvordan Trump-world og verden ellers henger sammen, er veldig interessant, både for å forstå Trump og det større politiske fenomenet Trump er en del av.

Next