Velt alle dine veie. Velt Alle Dine Veie 2019-12-01

Velt alle dine veier

velt alle dine veie

Landstad lived with his father Hans Landstad 1771—1838 who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. Den unge Paul Gerhardt ble sendt på kostskole og her fikk han sin skolegang. Gifts of any amount are appreciated, assist our work and let us know that we have partners in our effort to create the best database of hymns on the planet. Hensikten med denne salmebloggen er ikke å publisere andres tekster. Og Paul Gerhardt skulle smertelig få erfare ordene i sin egen salme. Den tyske tittelen på salmen Velt alle dine veier er Befiel du deine Wege.

Next

Velt alle dine veier

velt alle dine veie

Vær trygg, min sjel, du løses når du det minst har tenkt. Oscar Lövgren karakteriserer ham slik: «Vid sidan av Luther är han den evangeliska kristenhetens främsta psalmdiktare med sin förening av enkelhet, innerlighet och folklighet. Vi siterer strofe tolv NoS : Gjør en lykksalig ende på all vår strid og nød! Your discount will appear when you advance to the payment confirmation page. Høit over Himlens Hvælv Gud sidder end paa Stolen, Lad ham kun raade selv. Men Paul Gerhardt klarte å ta sin teologiske embetseksamen i Wittenberg i 1642. Allerede 250 år før Fanny Crosby, Lina Sandell og C. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Author: Paul GerhardtPaul Gerhardt b.

Next

Velt Alle Dine Veier By H.A. Hassler

velt alle dine veie

Vi siterer strofe syv NoS : På høyden opp! Your discount will appear when you advance to the payment confirmation page. » Vi siterer strofe ni NoS : Han dryger vel til tider og venter med sin trøst, er skjult for den som lider, og tier med sin røst, som om han i sitt hjerte var vendt en annen vei, og ikke så din smerte og ikke enset deg. Han vet best hvilken kurs vi skal velge. I Sangboken 1983 står salmen under temaet «Guds omsorg, tro og tillit» og det er vel liten tvil om at det nettopp er en salme til trøst og oppmuntring. Salmen ble nok skrevet i Mittenwalde da. Is it a good teaching tool? Også Paul Gerhardt var omgitt av døden.

Next

Velt Alle Dine Veie

velt alle dine veie

I gammel oversettelse het det: « Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Biografi Haugianeren: Paul Gerhards levnetsbeskrivelse. Reformasjonen og salmesang 2002 Jørund Midttun: Velt alle dine veie 2001 Theodore Brown Hewitt: Paul Gerhardt as a Hymn Writer and his Influence on English Hymnody 1976 Oscar Lövgren: Psalm- och sånglexikon 1964 Kilder uten tidsangivelse: Jørgen Ebert: Gamle danske sange — med tekst av Paul Gerhardt Rosemarie Schröder, Reinhard Junghans: Paul Gerhard 1607-1676 Sigrid C. Landstad har mesterlig klart å beholde det såkalte «akrostikon» i sin norske oversettelse av den tyske salmen. Hele tyske landsbyer ble rasert og i tillegg til drepte i krigen, tok også pest og sykdom tuberkulose livet av svært mange. Simply choose Priority Air as your shipping method during checkout. Den er oversatt til bokmål av Magnus Brostrup Landstad i 1861 og til nynorsk av Anders Hovden i 1923.

Next

Velt alle dine Veie

velt alle dine veie

Han, som kan Stormen binde, Og bryde Bølgen blaa, Han skal og Veien finde, Hvorpaa din Fod kan gaa. La ham få råde selv! Og en god salmebok, både av eldre eller nyere dato, kan kjøpes for en billig penge. Vi siterer strofe fire NoS : Vei har du alle steder, og hjelp i all vår trang. Din vilje ingen hindrer, din omhu blir ei trett før gledestråler tindrer i øyne som har grett. LandstadMagnus Brostrup Landstad born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. He served the Lutheran parish of Mittenwalde near Berlin 1651-1657 and the great St. Det eneste som hjelper er å sette sin vei i Herrens hånd og stole på ham.

Next

Gratis noter: Velt alle dine veier

velt alle dine veie

To donate online via PayPal or credit card, use the Calvin University secure giving site. » Salmen munner ut i en bønn til Herren. Vi siterer strofe to NoS : På Herren du deg støtte om det deg vel skal gå, hans gjerning må du nytte om din skal kunne stå; av sorg og selvgjort plage det kommer intet ut; for intet kan du tage, alt kan du få av Gud. Rosenius skrev sine salmer og sanger hadde den kjente tyske presten og dikteren Paul Gerhardt skrevet om forsoningen i Jesus Kristus og om den kamp og anfektelse den kristne må regne med om han vil nå frem til den evige hvile hos Gud. Men bitterhet fører ikke noe steds hen. Spebarnsdødeligheten var meget høy og flere steder var folketilveksten i Tyskland negativ.

Next

Velt Alle Dine Veier By H.A. Hassler

velt alle dine veie

Dette er en salme som handler om å stole på Herren. Og salmen har vist seg å ha en utrolig slitestyrke. So, before you close this box and move on to use the many resources on Hymnary. He took a theological degree cand. Paul Gerhard opplevde krigen fra han var 11 år til han var blitt 41 år så det er klart det satte dype spor hos ham.

Next

Velt alle dine veie

velt alle dine veie

Det døde flere mennesker enn det ble født. Da grønnes hjertebladet, den sne som tiner bort, har ei den minste skade Guds fagre blomster gjort. Krigen, som varte fra 1618 — 1648, var en religionskrig og den var en av de mest blodige krigene i Europas historie. If you believe that any review contained on our site infringes upon your copyright, please email us. Vi siterer strofe ti NoS : Skal tårer da utøses, vær tro om alt er stengt! Han regnes som Tysklands største salmedikter. Hans far døde da han var 12 år gammel og moren to år senere.

Next

Velt Alle Dine Veier By H.A. Hassler

velt alle dine veie

I 1628 begynte han på sin presteutdannelse og den trakk ut i langdrag på grunn av krigen. Vi siterer strofe seks NoS : Håp da, min sjel, i faren, til Gud din tillit sett, han frir deg ut av snaren, hvor ille du er stedt! Men en dag skal vi få skue Herren slik som han er. Er du ei her i skolen? «Hans eneste bror døde under krigen, barndomshjemmet ble brent av og i Wittenberg var det pest», forteller Ph. Velsignelser du spreder og lys på all din gang. Da grønnes Hjerteblade, Den Sne, som tiner bort, Har ei den mindste Skade Guds fagre Blomster gjort. And please, accept my widow's mite. Det er vel 400 år siden Paul Gerhardt ble født.

Next