Vestfold og telemark. Vestfold og Telemark Venstre 2019-12-04

Vi bygger Vestfold og Telemark fylkeskommune

vestfold og telemark

Representerer felles kulturarv og begge fylker Motivene som ble presentert for temakomiteen er inspirert av forslagene som har blitt sendt inn av innbyggerne i Vestfold og Telemark, og har blitt bearbeidet i flere runder av grafisk designbyrå. Alle tre motiver representerer begge fylker, med vekt på vikingtradisjon, tradisjonskunst, og felles middelalderarv. Akantusen er imidlertid kjent langt utover og lenge før rosemalingens storhetstid, blant annet fra den rike middelalderkunsten som vi ser på stenkirkene i Vestfold. De symboliserer blant annet myndighet og visdom. Tre ulike forslag til fylkesvåpen var oppe til vurdering: Bølge med akantus, Klåstadskipet og akantus, og Løve med seiersfane. Bli med og ta ansvar for miljøet, for framtidas borgere, for de fattigste og for folk som faller utenfor.

Next

Om det nye fylket

vestfold og telemark

Hvert år etterspør det offentlige tjenester for 500 milliarder kroner, og kun 1-2 prosent av denne etterspørselen håndteres gjennom innovative anskaffelser. I Norge — og i Vestfold og Telemark — trenger vi et sterkt næringsliv som kan skape en bedre fremtid gjennom blant annet innovasjon, omstillingsevne og utnyttelse av regionens teknologiske, industrielle og naturgitte fortrinn. Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon og hvert fjerde år er det fylkestingsvalg. Nå er det opp til den enkelte kommune og fylkeskommune å vedta sitt eget våpen. Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Her ligger det mange timer med arbeid og og gode tanker bak.

Next

Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling

vestfold og telemark

Skipet på fylkesvåpenet er Klåstadskipet, et handelsskip fra vikingtiden. Ambisjonen er at vi som ledergruppe skal bli bedre kjent med regionen, og samtidig gjennomføre våre ordinære ledermøter hvor bygging av Vestfold og Telemark fylkeskommune har hovedprioritet. Akantusen er mye brukt til å omkranse våpen, men er uvanlig og særegent å finne i selve våpenskjoldet, og gir dermed Vestfold og Telemarks nye våpenskjold et særpreg. Prosessen bak det nye fylkesvåpenet: September 2018: åpen invitasjon til innbyggerne og skolene i Telemark og Vestfold Oktober 2018: alle forslag — nær 250 totalt — gjennomgås, og fire hovedtema, med et knippe forslag for å eksemplifisere hvert tema, sendes til byrå Fundament Kommunikasjon for videre bearbeiding November 2018: Arbeidsgruppa velger ut tre av de bearbeidede forslagene og oversender til fellesnemnda 27. Dermed representerer skipet, i tillegg til vikingtidsarven, vannveiene og kystkulturen vår også vår felles århundrelange tradisjon med handel med Europa. Vi trenger deg på laget! Helt konkret betyr dette at vi må løse mange av våre utfordringer i dialog med markedet og gode samarbeidspartnere.

Next

Dette er det nye fylkesvåpenet

vestfold og telemark

Ditt og mitt Vestfold og Telemark skal utvikles videre til å bli et solid kunnskapsfundament som er relevant for alle samfunnsaktører i regionen For spørsmål ta kontakt med. Relasjoner ble etablert og jeg fikk større innsikt i hva ordførere og rådmenn er opptatt av lokalt og regionalt. Som et viktig grunnlag for å forme denne rollen har vi utarbeidet et foreløpig kunnskapsgrunnlag for den nye regionen: Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Vi må tørre å tenke litt nytt. Vi er organisert i 8 sektorer og 2 utviklingsenheter på regionale møteplasser i Skien, Tønsberg, Notodden og Vinje. Fylkesvåpenet som ble vedtatt av fylkestingene så slik ut, før det ble sendt tilbake til grafisk byrå for endelig fintegning: Forslag 2 til nytt fylkesvåpen: Klåstadskipet og akantus, gull på rødt. Som et viktig grunnlag for å forme denne rollen har vi utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for den nye regionen:.

Next

Dette er det nye fylkesvåpenet

vestfold og telemark

En god skole er en skole der barna trives. Dette var lærerike og positive møter på alle vis. Venstre støtter gründere og småbedrifter. For å klare det er verdiskaping og gode vekstvilkår for næringsutvikling helt avgjørende. Akantusen er av mange kjent fra rosemalingen, og representerer da også den rike rosemaletradisjonen fra Telemark. Også fargene har mening I heraldikken — læren om våpenskjold — har også de ulike fargene symbolske meninger.

Next

Ansatte

vestfold og telemark

Dermed er det Klåstadskipet og akantus som blir våpenet til den nye fylkeskommunen, fra 1. Det er «verdiskaping gjennom grønn omstilling» og «samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer». Selv har jeg gleden av å bli møtt av blide og serviceinnstilte ansatte i resepsjonen når jeg kommer til jobb hver dag enten det er i Skien eller Tønsberg. Den nye fylkeskommunen skal være de som kjenner regionen vår best. Prosessen før vedtaket Temakomiteen for politisk organisering og fylkesvåpen behandlet 6.

Next

Dette er det nye fylkesvåpenet

vestfold og telemark

Utrolig godt å være sammen med det nye laget, sette ord på felles utfordringer og rette blikket mot alt det spennende vi skal få til sammen. Å sette ord på erfaringer og hendelser har stor verdi, og det bidrar til åpenhet om en reise som det er mulig å skrive mange bøker om. Det nye navnet blir Vestfold og Telemark fylkeskommune. Disse skal være rettesnorer i arbeidet vårt. Organisasjonskart for Vestfold og Telemark fylkeskommune Et nytt, større og mer slagkraftig fylke Vestfold og Telemark fylkeskommune kommer til å bli en av regionens største og viktigste arbeidsplasser med over 4000 ansatte. De gir anledning til å utøve lokal og regional politikk med internasjonal relevans, og gir oss et felles målbilde og anledning til å bygge ny praksis i en fremtidsrettet region. Innspillene ga stor oppslutning til de foreslåtte områdene i regionen som krever prioritering og forpliktende samhandling.

Next

Telemark og Vestfold Skikrets

vestfold og telemark

I tråd med heraldisk tradisjon var det selve beskrivelsen av våpenskjoldet, og ikke bildet av motivet, som ble vedtatt av fellesnemnda og fylkestingene. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Jeg tror de aller fleste er enige i at dette er en er en forutsetning for et godt og velfungerende samfunn. Slik beskrives det nye våpenet — på heraldisk: I rødt to opprett gull akantus-slynger over en gull framstevn av knarr. Noe av det første jeg gjorde som prosjektrådmann for Vestfold og Telemark fylkeskommune var å besøke alle kommunene i regionen.

Next