Xổ số minh ngọc thứ tư. Kết quả xổ số Miền Trung 2019-12-04

Sớ đầu đuôi Miền Nam

Xổ số minh ngọc thứ tư

. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất. Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. . . .

Next

Kết quả xổ số Miền Trung

Xổ số minh ngọc thứ tư

. . . . . .

Next

Sớ đầu đuôi Miền Nam

Xổ số minh ngọc thứ tư

. . . . . . .

Next

Sớ đầu đuôi Miền Nam

Xổ số minh ngọc thứ tư

. . . . .

Next

Xổ số Minh Ngọc™ Kết Quả Xổ Số Trực Tiếp NHANH NHẤT

Xổ số minh ngọc thứ tư

. . . . .

Next

Sớ đầu đuôi Miền Nam

Xổ số minh ngọc thứ tư

. . . . . .

Next

Kết quả xổ số Miền Trung

Xổ số minh ngọc thứ tư

. . . . .

Next

Sớ đầu đuôi Miền Nam

Xổ số minh ngọc thứ tư

. . . . . .

Next

Kết quả xổ số Miền Bắc

Xổ số minh ngọc thứ tư

. . . . . .

Next

Kết quả xổ số Miền Bắc

Xổ số minh ngọc thứ tư

. . . . . .

Next